Procedura de înscriere a copiilor refugiați din Ucraina ca audienți în unitățile de învățământ din România – ordin de ministru

0

Ordinul ministrului Educației prin care sunt aprobate procedura de înscriere a copiilor refugiați din Ucraina ca audienți în unitățile de învățământ din România, precum și cea de organizare a comisiilor județene care coordonează activitarea de repartizare a minorilor proveniți din zona de conflict a fost publicat, vineri, în Monitorul Oficial. 

Potrivit ordinului, la nivelul fiecărui inspectorat școlar se constituie Comisia de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere se constituie.

Comisia de repartizare, formată din inspectorul școlar general, 2 inspectori școlari, 3 cadre didactice și un psiholog/consilier școlar – prevede Procedura privind organizarea și funcționarea comisiilor de repartizare – primește cererile de înscriere pentru preșcolarii și elevii din zona conflictului armat din Ucraina, intrați pe teritoriul României, pentru care se solicită calitatea de audient sau doar participarea la activități educative extracurriculare din cadrul unităților de învățământ sau din cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor.

Cererile de înscriere sunt analizate în termen de cel mult o zi de la data depunerii lor, iar comisia decide unitățile de învățământ preuniversitar și, după caz, palatele și cluburile copiilor, precum și unitățile complexe de asistență medicală de tip spital în care vor fi repartizați preșcolarii/elevii pentru care au fost depuse cererile.

Cererile de înscriere pot fi depuse/transmise atât în format letric, cât și în format electronic, la inspectoratul școlar, de către:

 • unul dintre părinți/reprezentantul legal la sediile inspectoratelor școlare județene/al municipiului București pentru elevii minori sau direct de către elevi, numai în cazul în care aceștia sunt majori;
 • reprezentantul autorității competente/coordonatorul Grupului operativ pentru minori neînsoțiți, constituit la nivelul fiecărui județ/municipiului București, pentru minorii neînsoțiți.

În Procedura de înscriere a minorilor refugiați din Ucraina ca audienți se stabilește că elevii și preșcolarii sunt integrați în formațiuni de studiu/grupe/clase, indiferent de numărul de elevi cuprins în acestea.

Ce mai prevede procedura:

 • În termen de o zi de la primirea copiei deciziei președintelui Comisiei de repartizare constituite la nivelul inspectoratului școlar, la unitatea de învățământ preuniversitar
  desemnată se va realiza consilierea minorului și a părintelui/reprezentantului legal al acestuia, în vederea stabilirii clasei/grupei în care va fi înscris elevul/preșcolarul ca audient. Depășirea acestui termen este permisă numai în situația în care minorul nu se prezintă la unitatea de învățământ.
 • La stabilirea nivelului/clasei/grupei de învățământ în care va fi înscris minorul în calitate de audient, criteriile prioritare sunt vârsta, nivelul dezvoltării psihosomatice și intelectuale generale a elevului/preșcolarului, inclusiv declarațiile cu privire la clasele parcurse în țara de origine.
 • În termen de două zile de la primirea copiei deciziei președintelui Comisiei de repartizare constituite la nivelul inspectoratului școlar, la nivelul unității de învățământ se va întocmi un raport prin care propune clasa/grupa în care va fi înscris elevul/preșcolarul ca audient. În baza analizării acestui raport, consiliul de administrație al unității de învățământ emite o hotărâre care fundamentează stabilirea, prin decizie a directorului unității de învățământ, clasei/grupei la care minorul va fi audient.
 • În cazul constatării ulterioare, de către cadrele didactice care predau la clasele unde se află audienți, că nivelul competențelor unor audienți, altele decât competențele
  lingvistice încă insuficiente ale acestora, este scăzut în raport cu nivelul de vârstă/de școlarizare, se poate recomanda pe parcurs reanalizarea cazurilor individuale la nivelul unității de învățământ.
 • Elevii audienți sunt înscriși în cataloage provizorii în care este înregistrată activitatea lor.
 • Pe perioada frecventării în calitate de audienți a cursurilor școlare, minorii pot participa, fără restricții, la oricare alte activități educative școlare sau extrașcolare, organizate în unitățile de învățământ preuniversitar.
 • Pentru minorii pentru care s-a solicitat numai participarea la activități extrașcolare, fără obținerea calității de audient, participarea la aceste activități se realizează pe baza unui program și a unei proceduri stabilite la nivelul respectivei unități de învățământ preuniversitar, aprobate de către consiliul de administrație.
 • În cazul în care pentru minorii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României se solicită școlarizarea și înmatricularea în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar românesc, în vederea dobândirii calității de elev în România, aceasta se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

DOCUMENT Ordin privind aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ și a Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României

Citește și: Copiii ucraineni vor fi înscriși ca audienți în școlile din România și vor fi trecuți în cataloage provizorii – ordonanță de urgență

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here