Admitere liceu 2021. Au fost publicate rezultatele repartizării computerizate în licee a absolvenţilor claselor a VIII-a UPDATE

0

ADMITERE LICEU 2021. Absolvenții claselor a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională află astăzi la ce liceu au fost repartizați, pe baza opțiunilor completate în fișele de înscriere și a mediei de admitere. Rezultatele repartizării computerizate au fost publicate pe admitere.edu.ro.

Rezultatele repartizării computerizate, pentru fiecare județ și pentru București – admitere liceu 2021:

Potrivit calendarului admiterii la liceu 2021, prima etapă a repartizării computerizate a elevilor în licee are loc sâmbătă, 24 iulie. Înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților de gimnaziu se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunilor exprimate de candidați pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de școlarizare.

Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

În situația  în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate școlară care au mediile de admitere şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. (sursa: Broșura de admitere an școlar 2021-2022- București)

Tot sâmbătă, 24 iulie, vor fi afișate în unitățile de învățământ gimnazial listele cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ sau din municipiul București.

În perioada 25 – 28 iulie, candidații vor depune/transmite dosarele de înscriere la școlile la care au fost repartizați.

În data de 29 iulie, unitățile de învățământ liceal de stat vor transmite situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat va începe pe 29 iulie. În perioada 29 iulie – 5 august 2021 va avea loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat.

Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților din a doua etapă a admiterii se va desfășura în data de 6 august.

În data de 15 iulie a fost publicată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a după media de admitere la liceu, pentru fiecare județ și pentru municipiul București. La nivel național, 82 de elevi au media de admitere 10, cei mai mulți fiind din Cluj și București.

Calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2021-2022

Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat

 • 16 – 22 iulie 2021: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic./ Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! /Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
 • 24 iulie 2021: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților
  clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022.
 • 24 iulie 2021: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în
  învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere./ Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.
 • 25 – 28 iulie 2021: Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.
 • 29 iulie 2021: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației
  locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această
  etapă de admitere.

 A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat

 • 29 iulie 2021: Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.
 • 29 iulie 2021: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de
  verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
 • 30 iulie 2021: Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de
  verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • 2 august 2021: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a
  cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații.
 • 29 iulie – 5 august 2021: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
 • 6 august 2021: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților
  din a doua etapă a admiterii.
 • 6 august 2021: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere./ Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.
 • 6 – 7 august 2021: Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua.
 • 7 august 2021: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape de admitere
 • 9 – 13 august 2021: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în primele două etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a
  care nu au susținut evaluarea națională
  Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 29 iulie 2021.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.