Calendarul concursului pentru directorii de școli. Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul de metodologie

0

Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică proiectul de metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, relatează Agerpres. Potrivit calendarului propus, înscrierile vor începe pe 21 iunie, proba scrisă va avea loc la data de 27 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie. Proba de interviu se va desfăşura în perioada 11 octombrie şi 26 noiembrie.

Potrivit proiectului, pentru a ocupa funcţia de director sau de director adjunct, un cadru didactic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie absolvent de învăţământ superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare potrivit legislaţiei în vigoare;
 • să fie titular în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 • să aibă o vechime în învăţământul preuniversitar de minim 5 ani;
 • să aibă calificativul ‘Foarte bine’ acordat în ultimii 2 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;
 • să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării concursului;
 • să nu fi fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
 • să nu fi avut statutul de ‘lucrător al Securităţii’ sau ‘colaborator al Securităţii’.

Probele de concurs

Proiectul prevede că probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ sunt următoarele:

 • O probă scrisă care constă în rezolvarea de către candidaţi, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacităţi şi competenţe relevante pentru activitatea de management educaţional. Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obţine prin împărţirea la 10 a sumei punctajelor obţinute.
 • Un interviu susţinut în faţa unei comisii de evaluare, cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează competenţele de management strategic, operaţional şi de comunicare, prin prezentarea unui plan de dezvoltare al şcolii pentru care candidează, abilităţile de rezolvare a unor situaţii-problemă, raportat la contextul şi specificul unităţii de învăţământ pentru care candidează, competenţele digitale, printr-o probă practică de utilizare a calculatorului.

„Este declarat „admis” la proba scrisă candidatul care a obţinut cel puţin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă”, se precizează în proiect.

Calendarul concursului

Conform calendarului, între 21 şi 30 iunie, se vor depune dosarele de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată. În perioada 1-8 iulie se vor evalua dosarele de înscriere.

 • Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe 27 iulie şi în aceeaşi zi vor fi afişate rezultatele.
 • Contestaţiile vor putea fi depuse pe 27 şi 28 iulie, iar rezultatele finale – pe 30 iulie.
 • Proba de interviu se va desfăşura între 11 octombrie şi 26 noiembrie, iar deciziile de numire se vor face în perioada 13 – 20 decembrie.

Proiectul metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, Calendarul și Bibliografia pentru concurs sunt disponibile AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here