Modificări în calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2021-2022. Repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a va avea loc pe 24 iulie

0

ADMITERE LICEU 2021. Calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2021-2022 a fost modificat, iar prima etapă a repartizării computerizate a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se va desfășura pe 24 iulie (în loc de 16 iulie cum era programat inițial). Completarea opțiunilor în fișele de înscriere se va derula în perioada 16 – 22 iulie, în timp ce etapa a doua a repartizării computerizate este programată să aibă loc la data de 6 august. 

În Monitorul Oficial de miercuri, 28 aprilie, a fost publicat ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021—2022.

Potrivit noului calendar al admiterii la liceu, aprobat prin ordin, probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă vor avea loc/se vor echivala în perioada 15 – 18 iunie, completarea opțiunilor în fișele de înscriere se va derula în perioada 16 – 22 iulie (față de 8 – 14 iulie, cum prevedea ordinul anterior), iar repartizarea computerizată se va desfășura pe 24 iulie.

Noul calendar al admiterii la liceu 2021:

 • 10 mai 2021: Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare. În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.
 • 07 – 14 iunie 2021: Înscrierea pentru probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • 15 – 18 iunie 2021: Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • 18 iunie 2021: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • 15 iulie 2021: Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a
  absolvenților clasei a VIII-a.

Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat

 • 16 – 22 iulie 2021: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic./ Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! /Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
 • 24 iulie 2021: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților
  clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022.
 • 24 iulie 2021: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în
  învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere./ Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.
 • 25 – 28 iulie 2021: Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.
 • 29 iulie 2021: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației
  locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această
  etapă de admitere.

 A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat

 • 29 iulie 2021: Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.
 • 29 iulie 2021: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de
  verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
 • 30 iulie 2021: Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de
  verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • 2 august 2021: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a
  cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații.
 • 29 iulie – 5 august 2021: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
 • 6 august 2021: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților
  din a doua etapă a admiterii.
 • 6 august 2021: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere./ Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.
 • 6 – 7 august 2021: Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua.

Noi reguli la admiterea la liceu 2021:

Depunerea dosarelor

 • Conform ordinului, pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să își exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.
 • Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie.
 • Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Probele de aptitudini

 • Probele de aptitudini și proba de verificare a cunoștințelor de limba maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă, care, conform prevederilor anexei nr. 2 și anexei nr. 6, se susțin on-line, pot fi susținute fie la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele electronice necesare sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziția candidatului de către unitatea de învățământ, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare, fie la unitatea de învățământ din care provine candidatul.

∗ În Monitorul Oficial 456 bis au fost publicate și Anexele care conțin:

   • Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale;
   • Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională;
   • Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu limba respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2021-2022  în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Candidații internați în spital sau aflați în izolare

 • Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și care din această cauză nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021—2022, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși/repartizați computerizat, transmiterea și completarea documentelor se fac prin mijloace electronice.
 • În această situație, părintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente transmise. (Situația excepțională în care se află elevul trebuie să fie confirmată de către direcția de sănătate publică din județul/municipiul București în care candidatul se află în spital sau în izolare.)
 • La susținerea on-line a probelor de aptitudini, pentru specializările care prevăd acest tip de probe, respectiv a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă, se aplică în mod corespunzător și prevederile procedurii speciale elaborate de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății pentru susținerea examenelor naționale în condiții de izolare.
 • În situația în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare, acestea sunt asigurate de către unitatea de învățământ din care provine candidatul.

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Sorin Ion, anunța, la începutul lunii aprilie, că Evaluarea Naţională 2021 va avea o sesiune specială ”pentru copiii din localităţile în carantină şi pentru cei care, în perioada examenelor, sunt infectaţi cu COVID”.


UPDATE: Puteți consulta aici Ordinul de ministru nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea ordinului nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 și Anexele aferente


Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.