Înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022 vor începe în data de 31 mai, iar reînscrierile pe 17 mai

0
Foto: pixabay.com

Înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022 va începe în data de 31 mai, iar reînscrierile se vor face din data de 17 mai 2021. Conform unei adrese transmise de Ministerul Educației către inspectoratele școlare județene, în ceea ce privește înscrierea copiilor, părinții pot comunica unității de învățământ prin fax, poștă electronică sau telefonic datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică.

  • Programul reînscrierior și al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia dacă există și, eventual, pe site-ul inspectoratului școlar.
  • Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. Comunicarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.
  • Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.
  • În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.
  • Criteriile generale de departajare generale sunt următoarele și presupun existența: unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă; unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
  • În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.
  • Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar județean/ al Municipiului București până la data de 28 mai 2021.
  • Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/ validării cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.
  • Unitățile de învățământ preșcolar vor posta pe site următoarele informații: capacitatea instituției; numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.
  • Unitățile de învățământ preșcolar particulare au obligația de a afișa și informații privind statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP.

Sursa foto: edums.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here