Înscrierile la clasa pregătitoare 2021-2022 vor începe pe 29 martie. Calendarul și metodologia, publicate în Monitorul Oficial

0
Foto: pixabay.com

Înscrierile la clasa pregătitoare 2021-2022 vor începe pe 29 martie și se vor încheia pe 28 aprilie, prevede Calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, aprobat prin ordin al ministrului Educației și publicat, vineri, în Monitorul Oficial. Cererile de înscriere vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care părinții solicită înscrierea copiilor. Pe 20 mai vor fi afișate listele copiilor înscriși în clasa pregătitoare după prima etapă, urmând ca etapa a doua să se desfășoare în perioada 21 mai – 4 iunie.

Conform Ministerului Educației, pregătirea procesului de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022 începe în data de 17 martie 2021, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

 • În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.
 • Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:
  • 10 – 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
  • 11 – 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
  • 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.
 • A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai – 10 septembrie):
  • 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
  • 24 mai – 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
  • 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.
 • În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Reguli de înscriere la clasa pregătitoare 2021-2022:

 • În clasa pregătitoare vor fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.
 • Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. 
 • Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.
 • Potrivit Calendarului înscrierii în învățământul primar, în perioada 22 martie – 27 aprilie 2021, se va desfășura Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 (pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate) și vor fi eliberate recomandările pentru înscrierea în învățământul primar (pentru copiii care au frecventat grădinița).
 • Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
 • În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere.
 • Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea
  procesului de înscriere, în baza procedurii elaborate de Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București și aprobată de Consiliul de Administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune (copiii vor fi repartizați în ordine alfabetică sau prin tragere la sorți în clasele pregătitoare).

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022:

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here