Câți elevi erau înscriși anul trecut în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. INS: Raportul a fost de 14 elevi la un cadru didactic

0

Populaţia de vârstă şcolară a fost, în 2019, de peste 4,474 milioane de persoane, reprezentând 23,1% din totalul populaţiei rezidente a României, potrivit datelor provizorii publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), relatează Agerpres. În învăţământul primar şi gimnazial, au fost înscrişi, în anul școlar 2019-2020, peste 1,6 milioane elevi, iar în cele 1.468 de licee şi grupuri şcolare independente învăţau 618.300 elevi. În ceea ce priveşte învăţământul preşcolar, acesta cuprinde 1.175 grădiniţe şi 9.661 secţii din cadrul grupurilor şcolare precum şi secţii ce funcţionează pe lângă aceste niveluri de învăţămînt, cu un număr de 526.200 copii.

În ceea ce priveşte activitatea educaţională şi de instruire în sistemul de învăţământ preuniversitar, aceasta a fost asigurată de 208.400 de cadre didactice. Raportul mediu dintre populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar şi numărul de cadrelor didactice a fost de 14 elevi la un cadru didactic, ponderea personalului didactic de sex feminin fiind majoritară atât la nivelul întregului sistem educaţional cât şi pe niveluri de educaţie.

Din totalul populaţiei de vârstă şcolară, 51,3% sunt băieţi, 50,3% studiind în mediul urban. Mai mult de jumătate din populaţia şcolară s-a regăsit în învăţământul primar şi gimnazial (54,4%), iar peste o treime în învăţământul liceal (20,7%) şi antepreşcolar şi cel preşcolar (18,4%).

Potrivit INS, populaţia şcolară în învăţământul preuniversitar a fost în anul şcolar 2019/2020 de 2,983 milioane de copii şi elevi. Populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar a fost cuprinsă cu preponderenţă (96,2%) în unităţile şcolare publice, iar 3,8% în unităţi şcolare private.

În profil teritorial, populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar din anul 2019/2020 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord – Est (537.600 persoane), respectiv Sud – Muntenia (419.400 persoane).

Ponderi ridicate ale unităţilor de învăţământ independente preuniversitare care au funcţionat în anul şcolar 2019/2020 au aparţinut nivelurilor de educaţie primar şi gimnazial (57,8%), liceal (21,2%), respectiv antepreşcolar şi preşcolar (17,4%).

Învăţământul preşcolar cuprinde 1.175 de grădiniţe şi 9.661 de secţii din cadrul grupurilor şcolare, precum şi secţii ce funcţionează pe lângă aceste niveluri de învăţământ, cu un număr de 526.200 de copii, 48,6% din totalul copiilor înscrişi fiind fete.

În anul şcolar 2019/2020, un procentaj de 55% de copii sunt cuprinşi în grădiniţe cu program normal, 44,5% în grădiniţe cu program prelungit, 0,2% în grădiniţe cu program săptămânal şi 0,3% în grădiniţe cu program special.

Din numărul total al copiilor cuprinşi în învăţământul preşcolar 58,3% aparţin mediului urban, ponderea copiilor înscrişi în grădiniţe publice fiind majoritară (94,1%).

În învăţământul preşcolar, procesul educaţional se desfăşoară în 27.300 săli de clasă. Din totalul de 19.900 calculatoare, 16.500 (82,5%) sunt utilizate în procesul de învăţământ, menţionează INS.

Elevii din învăţământul primar şi gimnazial studiază în 3.896 unităţi şcolare independente, dintre care 3.795 publice, iar restul private. Pe lângă unele licee şi grupuri şcolare funcţionează alte 4.703 secţii de învăţământ primar şi gimnazial, precum şi 551 de secţii în afara grupurilor şcolare.

Numărul elevilor înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial este de 1,606 milioane. Din numărul total al elevilor înscrişi în învăţământul primar, 895.200 (99,8%) studiază ca primă limbă modernă engleză sau franceză, iar 18.800 (2,1%) studiază şi o a doua limbă modernă.

Majoritatea elevilor înscrişi în învăţământul gimnazial (94,6%) studiază două limbi moderne, un procentaj mai mare al acestora înregistrându-se în mediul urban (95,6%).

INS precizează că reţeaua învăţământului liceal este formată din 1.468 licee şi grupuri şcolare independente. Populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul liceal era la începutul anului şcolar 2019-2020 de 618.300 de elevi.

Pe tipuri de licee, cele mai mari ponderi ale elevilor înscrişi se înregistrează la profilul real (29,0%), uman (21,6%), tehnic (17,4%) şi la profilul servicii (16,6%). „Baza materială din învăţământul liceal este una dintre cele mai diversificate din întreg sistemul preuniversitar. Astfel, la începutul anului şcolar 2019-2020 aceasta este formată din 37.033 săli de clasă şi cabinete şcolare, 7.868 laboratoare şcolare, 1.391 săli de gimnastică, 3.428 ateliere şcolare, 1.534 terenuri sportive amenajate şi 10 bazine de înot”, arată datele Statistici.

Numărul total al elevilor înscrişi în învăţământul profesional, postliceal şi de maiştri este de 193.300. În învăţământul postliceal şi de maiştri au fost înscrişi 92.500 de elevi, fiind însă unul din cele mai puţin reprezentate niveluri educaţionale din totalul populaţiei şcolare.

Cu privire la repartizarea pe vârste, în învăţământul profesional ponderile cele mai semnificative sunt deţinute de elevii cu vârsta de 16 ani (28,9%), 15 ani (28,4%), respectiv 17 ani (23,3%).

Referitor la repartizarea de gen a elevilor înscrişi în învăţământul profesional, aici predomină băieţii (66,8%), în timp ce în învăţământul postliceal şi de maiştri predomină fetele (69,3%).

Datele referitoare la unităţile conectate la internet în anul şcolar 2019/2020 arată că în învăţământul preşcolar erau 4.991 de unităţi, în învăţământul primar şi gimnazial (inclusiv învăţământ special) – 6.166 de unităţi, în învăţământul liceal – 1.444 de unităţi, în învăţământul profesional – 71 de unităţi, în învăţământul postliceal şi de maiştri – 172 de unităţi. 

Citește și: Prima zi de școală. Elevii şi preşcolarii încep cursurile în condiții de pandemie: fizic, cu reguli stricte în clasă, sau în sistem online

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here