Normele de igienă pentru școli, creșe și grădinițe, stabilite de Ministerul Sănătății. Câte ore ar trebui să petreacă elevii la școală – document

0
Foto: pixabay.com

Care este greutatea maximă a ghiozdanului cu care copilul merge la școală, câți copii pot fi într-o sală de clasă și numărul de ore pe care elevii îl petrec zilnic la școală sunt câteva dintre regulile și recomandările prevăzute într-un ordin al Ministerului Sănătății prin care sunt aprobate normele de igienă din creșe, grădinițe, școli, licee, colegii, școli profesionale, universități, palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive școlare, unități de tip „after school“, „before school“, „baby-sitting“ și „baby-parking“ și centre de vacanță, precum taberele școlare.

Ordinul a fost publicat vineri, 28 august, în Monitorul Oficial și stabilește următoarele:

Numărul de copii într-o grupă/clasă

 • Numărul maxim de copii admiși la o grupă în unitățile de antepreșcolari, preșcolari sau într-o clasă pentru elevi se stabilește în funcție de normele specifice de cubaj și de particularitățile tipului de unitate, în conformitate cu legislația în vigoare, cu recomandarea de:
  • maximum 10 antepreșcolari/grupă în creșe și în alte servicii de educație timpurie antepreșcolară
  • 20 de preșcolari/grupă în grădinițe
  • 25 de elevi/clasă în ciclul primar 
  • 30 de elevi/clasă în ciclul gimnazial, învățământ liceal și profesional.

Numărul de ore la școală

 • În unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar se respectă următoarele perioade dedicate unei sesiuni din categoria activităților de învățare:
  • a) pentru copii sub 1 an: între 5 și 10 minute/sesiune;
  • b) pentru copii între 1 și 3 ani: între 10 și 15 minute/sesiune;
  • c) pentru copii între 3 și 4 ani: între 15 și 20 minute/sesiune;d) pentru copii între 4 și 6 ani: între 20 și 35 minute/sesiune. 
   • Prin activități de învățare pentru copiii cu vârste de la naștere la 6 ani se înțelege un ansamblu de acțiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate și conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităților prevăzute în curriculumul specific (activități liber alese, activități pe domenii experiențiale, activități de dezvoltare personală).
   • Pentru fiecare grupă de vârstă, activitățile de învățare alternează cu pauze de 10-15 minute între ele.
 • Pentru formele de învățământ școlar și universitar, în orarul școlar, numărul zilnic de ore de activitate nu trebuie să depășească următoarele limite, cu excepția celor cu pregătire specială în anumite domenii de activitate:
  • a) pentru învățământul primar: clasa 0 și I = 3-4 ore pe zi; de la clasa a II-a = 4 ore pe zi;
  • b) pentru învățământul gimnazial: 4-5 ore pe zi;
  • c) pentru învățământul liceal, profesional: 5-6 ore pe zi;
  • d) pentru învățământul postliceal și universitar: 6-7 ore pe zi.

Reguli pentru desfășurarea orelor

 • Activitatea de scriere nu se desfășoară la clasa pregătitoare și clasele I-II la prima oră.
 • Orele de educație fizică nu se efectuează în prima oră a turei de după-amiază.
 • Orele de desen, mai ales de desen tehnic, se vor efectua în perioadele de timp în care elevii beneficiază de iluminatul natural.
 • Se evită situarea a două ore consecutive ale aceluiași obiect de studiu.
 • Se evită planificarea unui număr mai mare de două teze pe săptămână, iar pentru clasele la care sunt prevăzute numai două teze se planifică o teză pe săptămână.
 • Tezele și lucrările de control planificate nu se stabilesc în prima și în ultima zi din săptămâna școlară și nici în două zile școlare consecutive.

Intrarea în colectivitate

 • În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se primesc în colectivitate numai copiii și tinerii care prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate.
 • Astfel, la înscrierea în unitățile de învățământ sunt necesare: adeverința de înscriere în colectivitate eliberată de medicul de familie sau de medicul colectivității din care provine copilul, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări) și, după caz, fișa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul copiilor care au frecventat o unitate cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ cu cabinet medical școlar).

Interdicții privind comercializarea unor produse

 • În incinta unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, precum și pe strada de acces al elevilor în aceste unități (pe o rază de 500 m) este interzisă comercializarea sau expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, băuturilor energizante, produselor de tutun, cafea, substanțelor psihoactive, alimentelor nerecomandate și a altor produse interzise minorilor conform legislației în vigoare.

Alimentarea cu apă potabilă/ dozatoare/ spălătoare provizorii

 • În spațiile de recreație, interioare sau exterioare, se amenajează surse de apă potabilă cu jet ascendent sau se amplasează recipiente – dozatoare de apă potabilă prevăzute cu pahare de unică folosință.
 • Racordarea la rețeaua de apă potabilă și canalizare în unitățile pentru ocrotirea, educația, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor este obligatorie.
 • În cazul în care nu se poate asigura alimentarea cu apă potabilă în regim permanent sau sursa de apă este necorespunzătoare se acceptă temporar utilizarea de recipiente – dozatoare de apă potabilă, prevăzute cu pahare de unică folosință. Pentru spălarea mâinilor se vor amenaja temporar spălătoare provizorii, pentru o perioadă de maximum 90 de zile, formate din bazin cu robinet (cu o capacitate de 5-10 litri) și chiuveta cu scurgere la fosă vidanjabilă.

Dotarea sălilor de clasă

 • Dotarea cu mobilier se face corespunzător vârstei și dezvoltării fizice sau dizabilității copiilor și tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activității și destinația încăperilor. În unitățile de învățământ unde activitatea elevilor se desfășoară în două schimburi/ture mobilierul școlar (pupitru și scaun) va fi astfel conceput încât să fie ușor de reglat în funcție de înălțimea elevilor.
 • Se interzice folosirea în laboratoare sau ateliere școlare a taburetelor cu suprafață de ședere metalică.
 • Se interzice folosirea scaunelor fără spătar în sălile de grupă/clasă.
 • Mobilierul din școli și licee trebuie să fie ergonomic. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un mobilier școlar ca să fie ergonomic sunt: a) să realizeze un raport corespunzător între dimensiunile lui, nivelul de dezvoltare fizică și particularitățile morfofuncționale ale elevului;b) să permită o poziție ergonomică a elevului în timpul activității școlare;c) să faciliteze schimbările de poziție ale elevului;d) să nu expună utilizatorii la traumatisme;e) să fie ușor de întreținut.
 • Fiecare sală de clasă sau de curs se dotează cu bănci cu mărime reglabilă atât a înălțimii pupitrului, cât și a înălțimii scaunului sau cu trei mărimi de bănci din cele 8 mărimi existente. Așezarea băncilor școlare se face în sistem amfiteatru pentru a plasa elevii în funcție de nivelul lor de dezvoltare și a evita apariția deformărilor de coloană vertebrală la elevi și studenți.

Organizarea spațiilor

 • Tabla școlară va fi orientată astfel încât razele solare să nu cadă perpendicular pe suprafața acesteia; suprafața tablei școlare să fie netedă, mată, să nu producă reflexii; tabla va fi prevăzută cu jgheab de colectare a prafului de cretă, după caz, curățarea se va realiza în regim umed sau uscat pentru unele table de scris cu marker, conform recomandărilor producătorului.
 • Toate încăperile destinate copiilor și tinerilor sunt prevăzute cu ventilație naturală. Încăperile destinate copiilor și tinerilor se ventilează în pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. În aceste perioade copiii și tinerii părăsesc obligatoriu încăperea.
 • Așezarea copiilor în bănci se face în funcție de înălțime și tulburări vizuale sau tulburări auditive necorectate cu dispozitive medicale specifice.

Programul școlar

 • Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV) și elevii din clasele a VIII-a și a XII-a au activitate educativă/cursuri numai dimineața.
 • Conducerea unităților pentru educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor organizează activitatea școlară sau extrașcolară a elevilor, astfel încât între tura de dimineață și cea de după-amiază să existe o pauză de cel puțin o oră pentru efectuarea curățeniei grupurilor sanitare și a spațiilor de învățământ.

Greutatea ghiozdanului

 • Volumul și greutatea manualelor, ale rechizitelor și ale altor materiale necesare în procesul de învățământ, transportate zilnic de elevi la școală și de la școală, trebuie adaptate capacității de efort fizic corespunzătoare vârstei copiilor și tinerilor.
 • Elevii din ciclul primar si gimnazial folosesc ghiozdane de spate cu fața posterioară întărită.
 • Greutatea conținutului ghiozdanului la toate ciclurile de învățământ nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului.

 • Pentru asistența medicală preventivă, curativă și de urgență, în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se asigură următoarele spații: cabinet medical școlar și izolator.
 • Se asigură permanent materialele necesare igienei personale la grupurile sanitare din unitate, corespunzător numărului de copii și tineri, respectiv hârtie igienică, apă caldă, săpun lichid, prosoape de hârtie de unică folosință.

Textul integral al Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.