Proiectul de ordonanță de urgență care reglementează învățământul online și modifică Legea educației, publicat de MEC – document

0

Proiectul de ordonanță de urgenţă care reglementează învățământul online, dar care modifică și Legea educației în ceea ce privește numărul de ore la clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, începând din anul școlar 2020-2021, a fost publicat, vineri, pe site-ul Ministerului Educației. În proiect se stabilește procedura trecerii școlilor la predarea online în funcție de situația epidemiologică, propunerea fiind făcută de consiliul de administrație al unității de învățământ, iar decizia luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Proiectul de ordonanță de urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 stabilește că ”măsurile de organizare a activității în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS –COV 2 se aprobă prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, care va fi adoptat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Ce prevede proiectul în ceea ce privește învățământul preuniversitar:

  • În funcție de situația epidemiologică, Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar poate propune, în urma consultării asociației de părinți din unitatea de învățământ, ca desfășurarea activității didactice care presupune prezența fizică a antepreșcolarilor, preşcolarilor și elevilor în unităţile de învăţământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei și a internetului, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării.
  • Propunerea unității de învățământ preuniversitar avizată de Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București se înaintează Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în vederea aprobării prin hotărâre.
  • Comitetul Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență dispune atât cu privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate cât și cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de unitatea de învățământ preuniversitar, în funcție de situația epidemiologică.
  • Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar, se dispune prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, cu avizul DSP cu informarea unității de învățământ preuniversitar și a Inspectoratului Școlar Județean.
  • Unitățile de învățământ vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și a internetului, în baza metodologiei-cadru elaborată de Ministerul Educației și Cercetării și aprobată prin ordin al ministrului, cu respectarea legislației specifice în vigoare.
  • În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/inspectoratul școlar al Municipiului București pot solicita autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Modificări la Legea educației naționale în privința numărului de ore:

  • Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire, stabilit prin planurile-cadru, se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se aplică pentru clasele de început de ciclu, respectiv clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, începând din anul școlar 2020-2021.
  • Aplicarea acestor prevederi ”se va finaliza pentru toate clasele până la începereaanului școlar 2025 – 2026.”
  • În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unităţile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica prin ordin de ministru numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa școlară aprobată.

Textul integral al proiectului poate fi consultat AICI.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here