Programul ”Școala de acasă”. Criteriile de acordare a tabletelor pentru elevi, stabilite prin ordin de ministru – document

0
Foto: pixabay.com

Criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet, necesare pariticipării elevilor la cursurile online, au fost aprobate prin ordin al ministrului educației. Este vorba despre cele 250.000 de dispozitive din cadrul programului ”Școala de acasă”, aprobat prin hotărâre de Guvern, care vor merge către elevii care provin din medii defavorizate și către cei care nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet. 

Ordinul privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum și a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziționate prin Programul Național ”Școala de acasă” a fost semnat de ministrul Educației la data de 20 iulie.

”Se aprobă necesarul de 250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziționa prin Programul Național ”Școala de acasă” pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională) înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ preuniversitar de stat, elevii care provin din medii defavorizate, elevii ai căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum și pentru elevii care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet”, prevede ordinul de ministru.

Totodată documentul stabilește că de prevederile ordinului beneficiază și ”elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune un dispozitiv electronic cu conexiune la internet”.

Pentru această categorie de elevi se alocă un număr de 20.495 de dispozitive din totalul de 250.000.

Conform documentului, MEC va repartiza dispozitivele electronice în județe și în municipiul București, în baza fundamentării necesarului de către inspectoratele școlare.

La nivelul fiecărui inspectorat școlar, mai prevede ordinul, va fi constituită o comisie de implementare a programului, formată din 3-5 membri, desemnați prin decizie a inspectorului școlar general. Această comisie elaborează procedura de lucru prin care se stabilesc detaliile selecției beneficiarilor programului, modalitățile de distribuire și gestionare.

După repartizare, dispozitivele vor fi înregistrate în inventarul unității de învățământ.

Criteriile de repartizare

Cu aceeași dată, se mai menționează în ordin, se aprobă criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice, astfel:

Criteriile generale pentru selecția primară a beneficiarilor programului sunt:

  1. Elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională) înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ de stat.
  2. Elevii proveniți din medii defavorizate.

Suplimentar, criteriile specifice pentru selecția beneficiarilor programului sunt:

  1. Elevii ai căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
  2. Elevii care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
  3. Elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Distribuirea dispozitivelor către elevi se va realiza în baza unei cereri scrise și a unei declarații pe proprie răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al programului nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Unitatea de învățământ va încheia cu părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului sau, după caz, cu elevul major un contract de comodat care are ca obiect darea în folosință gratuită a dispozitivului electronic.

Durata contractului de comodat este de un an școlar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învățământ respectivă.

Consultați AICI textul integral al ordinului de ministru.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here