Ministerul Educației: Peste 30.000 de candidați s-au înscris pentru a susține proba scrisă a concursului de Titularizare 2020

0

TITULARIZARE 2020. Peste 30.000 de candidați s-au înscris pentru a susține proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, informează Ministerul Educației. Proba va avea loc miercuri, 29 iulie, și va începe la ora 9:00. Rezultatele obținute de candidați nu vor fi anonimizate.

Proba scrisă a concursului de titularizare se va desfășura în 123 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, precizează MEC.

Conform ministerului, pentru susținerea probei s-au înscris 30.113 candidați, dintre care 2.937 de candidați provin din promoția curentă.

În Bucureşti, s-au înscris 2.888 candidați, iar proba va avea loc în 6 centre de examen dispuse în 9 locaţii, potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro (ora 16:00). 

Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul titularizare.edu.ro

Rezultatele obținute de candidați nu vor fi anonimizate, așa cum s-a întâmplat la examenele naționale de Bacalaureat și Evaluare Națională. Explicațiile Ministerului Educației:

”În funcție de rezultatele obținute, candidații vor participa la ședințele de repartizare care sunt publice și este necesar să se asigure transparența și opozabilitatea față de toți candidații a modalității de ocupare a acestor funcții. În fișa de înscriere, candidații și-au dat acordul pentru afișarea nominală a datelor obținute în urma susținerii probei scrise, dar și a rezultatelor lor.”

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

Citește și: Titularizare 2020. Miercuri are loc proba scrisă. Examenul începe la ora 9.00. Primele rezultate, afișate pe 4 august

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here