Apel către Guvern pentru organizarea în condiţii de siguranţă a examenelor naţionale: ”Anularea acestor examene nu reprezintă o soluţie”

0

Reprezentanţii elevilor, studenţilor, părinţilor şi ai cadrelor didactice solicită Guvernului organizarea în condiţii de siguranţă a examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat și atrag atenția că ”anularea acestor examene şi, implicit, echivalarea lor nu reprezintă o soluţie care să vină cu adevărat în sprijinul beneficiarilor primari ai educaţiei”.

”Anularea sau amânarea nejustificată a examenului de Bacalaureat este o măsură fără precedent, care ar presupune acordarea diplomelor de Bacalaureat pentru toţi elevii, absolvenţi ai ciclului liceal, care au media generală din anii de studiu mai mare decât 6. Aşadar, având în vedere argumentele menţionate mai sus, în momentul de faţă nu există posibilitatea ierarhizării elevilor în baza acestor medii. De asemenea, această măsură ar fi discriminatorie faţă de toţi deţinătorii unei diplome de Bacalaureat care au susţinut acest examen în perioada 2011-2019, inclusiv”, se arată într-un comunicat de presă al reprezentanților asociațiilor.

Aceștia susțin că, în cazul echivalării celor două examene, ”procesul de admitere la liceu sau în învăţământul superior va fi unul dezechilibrat, urmând ca ocuparea locurilor să nu fie una corectă şi cinstită, care să se bazeze în mod real pe capacităţile elevilor”.

”Statul român nu poate priva elevii de un an din viaţa lor, efect direct al măsurii de amânare a examenelor, amânarea putând fi o măsură luată doar din raţiuni epidemiologice, cu concursul specialiştilor epidemiologi. Nu putem gira crearea unor asemenea precedente periculoase, care să alimenteze neînvăţarea şi presiunea publică, în vederea suspendării sau amânării examenelor”, se mai precizează în comunicat.

Apelul adresat Guvernului este semnat de Consiliul Naţional al Elevilor, Asociaţia Elevilor din Constanţa. Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov, Asociaţia Vâlceană a Elevilor, Asociaţia Elevilor din Maramureş, Uniunea Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ), Organizaţia Salvaţi Copiii România, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” și Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”

Comunicatul integral

Susţinerea examenelor naţionale este o necesitate pentru asigurarea viitorului elevilor din România! Solicităm Guvernului României organizarea în condiţii de siguranţă a acestor examene!

Consiliul Naţional al Elevilor, Asociaţia Elevilor din Constanţa, Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov, Asociaţia Vâlceană a Elevilor, Asociaţia Elevilor din Maramureş, Uniunea Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ), Organizaţia Salvaţi Copiii România, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER” trag un semnal de alarmă cu privire la dezinformarea apărută pe reţelele de socializare şi în mass-media, în ceea ce priveşte Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul şi solicită ferm, Guvernului României, ca examenele naţionale să fie organizate în condiţii de maximă siguranţă.

Reprezentanţii legitimi ai elevilor, studenţilor, părinţilor şi ai cadrelor didactice consideră că anularea acestor examene şi, implicit, echivalarea lor, nu reprezintă o soluţie care să vină cu adevărat în sprijinul beneficiarilor primari ai educaţiei.

Într-un sistem de învăţământ preuniversitar, în care procesul de evaluare nu este unul unitar, existând o serie de discrepanţe, nu doar între unităţile de învăţământ, ci chiar între clasele din cadrul aceleiaşi şcoli, mediile obţinute pe parcursul anilor nu pot substitui examenele de Bacalaureat şi Evaluarea Naţională. Tragem un semnal de alarmă cu privire la faptul că, o serie de cadre didactice din învăţământul preuniversitar continuă să folosească notarea drept un mijloc de coerciţie.

Anularea sau amânarea nejustificată a examenului de Bacalaureat este o măsură fără precedent, care ar presupune acordarea diplomelor de Bacalaureat pentru toţi elevii, absolvenţi ai ciclului liceal, care au media generală din anii de studiu mai mare decât 6. Aşadar, având în vedere argumentele menţionate mai sus, în momentul de faţă nu există posibilitatea ierarhizării elevilor în baza acestor medii. De asemenea, această măsură ar fi discriminatorie faţă de toţi deţinătorii unei diplome de Bacalaureat care au susţinut acest examen în perioada 2011-2019, inclusiv.

Un alt argument care susţine importanţa organizării examenului de Bacalaureat este faptul că, există riscul major de a fi întreruptă măsura protecţiei speciale pentru copiii abandonaţi, întrucât, diploma de Bacalaureat reprezintă o condiţie pentru această măsură, aşa cum relevă articolul 55, alineatul 2 din Legea 272/2004.

În spiritul echităţii şi al garantării principiului egalităţii de şanse, se impune organizarea examenului de Bacalaureat, pentru a-i proteja şi pe elevii care au optat pentru studiul în străinătate, diploma de Bacalaureat reprezentând o condiţie esenţială în acest proces de admitere.

În plus, la nivel naţional, media la examenul de Bacalaureat a devenit de mulţi ani criteriu de admitere, pentru un număr semnificativ de facultăţi şi de universităţi.

Ne arătăm, pe această cale, dezamăgirea cu privire la dezinformarea realizată pe acest subiect şi solicităm factorilor politici, cu fermitate, ca viitorul elevilor să nu mai fie subiectul unor dezbateri neconcludente, deseori incorecte.

Menţionăm faptul că, datele de susţinere a probelor scrise nu au fost modificate, acestea fiind cunoscute, la nivel general, încă de la începutul anului şcolar în curs, reprezentând, de altfel, singura certitudine în acest sens. Mai mult decât atât, programele de examen au fost modificate, astfel încât, elevii vor fi evaluaţi doar pe baza materiei parcurse în semestrul I din clasa a XII-a şi în semestrul I din clasa a VIII-a, acest demers fiind o reuşită a reprezentanţilor elevilor.

În cazul echivalării celor două examene, procesul de admitere la liceu sau în învăţământul superior va fi unul dezechilibrat, urmând ca ocuparea locurilor să nu fie una corectă şi cinstită, care să se bazeze în mod real pe capacităţile elevilor.

În momentul de faţă, se impune organizarea unei evaluări standardizate, care să certifice competenţele elevilor la finalul unui ciclu de studii şi accederea într-un ciclu superior.

În calitate de reprezentanţi legitimi ai unor grupuri sociale de dimensiuni considerabile, susţinem necesitatea unei dezbateri, care să pornească de la principiile educaţiei incluzive de calitate, motiv pentru care ne exprimăm următoarele opinii:

1. Educaţia nu se suspendă. De aceea, considerăm necesară continuarea procesului de învăţare şi susţinerea examenelor, în condiţii de maximă siguranţă;

2. Statul român nu poate priva elevii de un an din viaţa lor, efect direct al măsurii de amânare a examenelor, amânarea putând fi o măsură luată doar din raţiuni epidemiologice, cu concursul specialiştilor epidemiologi;

3. Nu putem gira crearea unor asemenea precedente periculoase, care să alimenteze neînvăţarea şi presiunea publică, în vederea suspendării sau amânării examenelor.” (sursa: Agerpres)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here