Proiectul de hotărâre de Guvern privind înființarea unor școli-pilot, experimentale și de aplicație, lansat în consultare publică

0

Ministerul Educației vrea să înființeze școli-pilot începând cu anul școlar 2020-2021, cu scopul testării unor noi modele curriculare și de carieră didactică. În acest sens, MEC a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.

Potrivit Ministerului Educației, unitățile-pilot vor face parte din sistemul național de învățământ și au ca scop testarea unor noi modele curriculare și de carieră didactică.

”Nicio școală nu va fi obligată să participe la pilotare, o condiție esențială pentru a face parte din program fiind anunțarea intenției unității de învățământ, în urma hotărârii Consiliului de administrație și doar după avizul consiliului profesoral, al Consiliului școlar al elevilor și al Consiliului reprezentativ al părinților”, precizează MEC.

Lista unităților-pilot va fi aprobată până la data de 1 iulie 2020, astfel încât părinții elevilor care ar urma să studieze pe un model curricular pilot vor putea lua decizia în cunoștință de cauză, fiind astfel respectată nevoia de predictibilitate a beneficiarilor, mai arată ministerul.

Ce prevede proiectul de Hotărâre de Guvern prin care se aprobă înființarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale şi de aplicație

 • Începând cu anul școlar 2020-2021, în sistemul de învățământ preuniversitar vor fi
  selectate unități de învățământ experimentale și de aplicație, denumite unități-pilot.
 • Unitățile-pilot fac parte din sistemul național de învățământ și au ca scop testarea unor noi modele curriculare și de carieră didactică.
 • Pentru anul școlar 2020-2021, lista unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa ca unități-pilot se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, cel târziu la data de 1 iulie 2020.
 • Pentru anii școlari următori, lista unităților-pilot se aprobă anual, până la data de 15 iunie, anterioară începerii anului școlar.
 • În acest scop, ministrul educației și cercetării va aproba Metodologia de înființare și funcționare a unităților-pilot în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei Hotărâri de Guvern.
 • Ministerul Educației și Cercetării, prin entitățile subordonate și coordonate, conform atribuțiilor ce le revin, sprijină unitățile-pilot, monitorizează, colectează date și realizează analize de impact ale activităților de pilotare realizate, în vederea fundamentării de politici publice la nivel național.
 • Ministerul Educației și Cercetării elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și
  funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, până
  la data de 1 august 2020.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că ”pilotarea unui nou model centrat pe oferta curriculară a fiecărei școli-pilot în parte (curriculum oferit de școală, alcătuit din trunchi comun și curriculum la decizia elevilor din oferta școlii), în acord cu valorile, profilul absolventului, competențele cheie și ariile de învățare definite de Ministerul Educației și Cercetării, precum și a unui nou model de carieră didactică, începând cu anul școlar 2020-2021, va reprezenta temeiul în baza căruia viziunea proiectului România Educată, la orizontul anului 2030, poate deveni realitate”.

 • Unitățile de învățământ cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație vor aplica la clasă arhitecturile curriculare diferite de actualele planuri-cadru în vigoare, având rolul specific de a testa direct în școli impactul unor modificări sistemice, cu scopul de a le ajusta, corecta și adapta în funcție de nevoi, înainte de scalarea acestora.
 • Unitățile-pilot vor funcționa, de asemenea, după modele specifice de normare, salarizare și parcurs al carierei didactice, tocmai pentru a le face compatibile cu modelul curricular pilotat.
 • Derogările de la curriculumul național și de la normele legale privind organizarea și funcționarea unității de învățământ vor fi realizate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării, care va deroga de la acte normative cu aceeași forță juridică.

Profesorul Marian Staș și-a anunțat recent demisia din funcția de consilier în Ministerul Educației din cauza tergiversării proiectului privind înființarea școlilor-pilot. ”La peste trei luni de la iniţiere, procesul instituţional de avizare/aprobare a HG-NF rămâne împotmolit în meandre birocratice şi de atitudine ce nu au absolut nimic de-a face cu exerciţiul de leadership politic autentic”, scria Marian Staș, în demisia transmisă ministrului Educației.

Citește și: Marian Staș a demisionat din funcția de consilier în Ministerul Educației. Cum și-a motivat profesorul decizia

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here