Un nou ordin comun pentru revenirea elevilor la școală. Monica Anisie: ”În fiecare unitate de învățământ va exista un cadru medical”

0

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat marți seară că, în perioada examenelor naționale și a cursurilor de pregătire din perioada 2-12 iunie, vor fi luate toate măsurile de siguranță, iar în fiecare unitate de învățământ va exista un cadru medical care va supraveghea tot procesul. Ministrul a anunțat că a emis un nou ordin comun cu ministrul Sănătății care cuprinde măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, o decizie luată în condițiile trecerii de la starea de urgență la starea de alertă. Ordinul a fost publicat, marți seară, în Monitorul Oficial.

”Odată cu revenirea la școală, vom lua și măsurile de siguranță pentru că de aici am pornit, de la temerile pe care le au elevii și părinții. Această revenire este una opțională și părintele este cel care evaluează de fapt starea de sănătate a copilului, dar evaluează și ceea ce se află în familie, membrii familiei care ar putea fi în grupa de risc. (…)

Deja am emis un nou ordin de ministru, un ordin comun cu Ministerul Sănătății, care va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial, pentru că s-a schimbat starea de urgență în stare de alertă – avem o lege nouă, prin urmare a trebuit să emit un nou ordin comun cu ministrul Sănătății – și acolo sunt prevăzute toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. Avem acolo prevăzut în mod clar care sunt responsabilităţile Ministerului Educaţiei, inspectoratelor şcolare, unităţilor de învăţământ şi direcţiilor de sănătate publică.

Am discutat cu ministrul Sănătății și în fiecare unitate de învățământ va exista un cadru medical care va supraveghea tot acest proces de revenire la cursurile de pregătire, dar și procesul de examene naționale”, a declarat Monica Anisie, la emisiunea  „Tema Zilei” de la TVR 1.

Ordinul comun, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial a fost publicat, marți seară, ordinul semnat de ministrul Educației și ministrul Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Documentul stabilește că în aceste unități/instituții:

a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

b) să nu fie permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C;

c) să fie asigurate dezinfectarea suprafețelor expuse și măsura distanțării fizice.

Acțiuni și măsuri în unitățile de învățământ preuniversitar

  • Conform ordinului, consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar vor elabora și vor aproba o procedură proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a examenelor naționale, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității/instituției de învățământ, asigurându-se că:

a) la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;

b) în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ și i se va recomanda să se adreseze medicului de familie;

c) participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora;

d) pregătirea elevilor prevăzuți la lit. b) și c) se va realiza online sau prin asigurarea de resurse educaționale de către unitatea de învățământ;

e) parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;

f) elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire;

g) la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.);

h) se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a clanței ușii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire/ candidați;

i) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienicosanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;

j) intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;

k) există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;

l) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau cu săpun;

m) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) și la finalizarea programului;

n) în perioada 2-12 iunie 2020, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore pentru elevii de liceu și 3 ore pentru elevii de gimnaziu;

o) în situația unităților de învățământ care vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră;

p) în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic;

q) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților de pregătire;

r) colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ;

s) la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu;

t) în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul;

u) pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea va/vor dirija candidatul direct către locul destinat;

v) pe tot parcursul derulării activităților/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur).

  • Unitățile de învățământ în colaborare cu autoritățile publice locale pot lua și alte măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezinfecție, lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor, măsuri privind siguranța elevilor pe traseul de la unitatea de învățământ la domiciliu și retur etc.).
  • Unitățile de învățământ special sau în care, pentru asigurarea egalității de șanse, sunt prezente și alte persoane (profesor de sprijin, interpret mimico-gestual etc.) vor lua măsuri pentru a nu se depăși numărul de maximum 10 persoane în sală.
  • Personalul didactic va supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.

Acțiuni și măsuri implementate la nivelul instituțiilor de învățământ superior

  • Instituțiile de învățământ superior au obligația să asigure următoarele măsuri pentru studenții și personalul din cadrul acestora:

a) la intrarea în instituție a studenților și cadrelor didactice:

1. asigurarea triajului epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare, și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați și examinatori;

2. prestabilirea circuitului către/și din sala de examen;

3. candidații și supraveghetorii vor fi protejați de mască facială;

4. intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanță de 2 m; spațierile necesare se pot marca cu banda colorata în fața ușii;

5. pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât sa se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;

b) asigurarea condițiilor igienice în sala de curs/examen:

1. asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanței ușii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare serie de candidați;

2. aerisirea sălii înainte de examen pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute;

3. la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini;

4. stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați de 2 m pe rânduri și între rânduri;

5. pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

c) asigurarea condițiilor igienice a grupurilor sanitare:

1. asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaleta instituției;

2. asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;

3. asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare;

4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;

5. asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală).

  • Pentru a participa la admiterea în învățământul superior, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte:

1. declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;

2. adeverință medicală din care sa reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și, respectiv, de COVID-19, în limba română.

Un al doilea ordin, publicat de asemenea marți seară în Monitorul Oficial, referitor la punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, prevede:

  • Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar 2019-2020, pe durata stării de alertă.
  • Activitățile de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale, care presupun interacțiunea „față în față”, în perioada 2 iunie- 12 iunie 2020, precum și activitățile ce constau în susținerea examenelor naționale se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății.
  • Instituțiile de învățământ pot să stabilească, în funcție de specificul fiecăreia și cu asigurarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfășurarea anumitor categorii de activități care presupun interacțiunea „față în față” și care nu pot fi derulate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, după cum urmează:

a) activități pentru încheierea situației școlare aferente;

b) activități de pregătire/susținere a examenelor de admitere pentru ciclurile de licență, respectiv masterat;

c) activități necesare în vederea pregătirii/susținerii examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile de licență, respectiv masterat;

d) activitățile necesare finalizării cursurilor de perfecționare/postuniversitare;

e) alte activități stabilite în baza principiului autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice.

Elevii claselor a VIII-a și a XII-a se vor întoarce la școală pe 2 iunie, pentru două săptămâni, pentru a participa la cursurile de pregătire în vederea examenelor naționale.

Evaluarea Națională 2020 va începe pe 15 iunie, iar examenul de Bacalaureat pe 22 iunie. Probele de evaluare a competențelor de la BAC au fost anulate în acest an.

Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here