Cum se încheie situația școlară în învățământul primar, gimnazial și liceal atunci când cursurile sunt suspendate – ordin de ministru

0
Foto: Digi24.ro

Un ordin al ministrului Educației, publicat vineri în Monitorul Oficial, care modifică Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, introduce prevederi privind modul în care se poate încheia situația școlară a elevilor atunci când cursurile sunt suspendate din cauza unor calamități naturale, epidemii sau pandemii. Ordinul stabilește modalități de încheiere a mediilor elevilor pe semestrul al II-lea pentru fiecare ciclu de învățământ, ce se vor aplica inclusiv în acest an școlar. De asemenea, documentul prevede că, pentru anul școlar 2020-2021, transferul copiilor și al elevilor se va realiza în perioada 25 august – 7 septembrie 2020.

Ce prevede ordinul de ministru în privința încheierii situației școlare:

În situații obiective, cum ar fi calamități naturale, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale care impun suspendarea cursurilor pentru o perioadă de timp care nu permite încheierea situației școlare pe semestrul al II-lea, aceasta se poate încheia după cum urmează:

a) nu se vor mai susține lucrările scrise pentru semestrul al II-lea  (teze), iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative/note.

b) pentru învățământul primar

 1. dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia doar cu aceste două calificative.
 2. dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia și cu mai mult de două calificative.
 3. dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci al doilea calificativ va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul semestru.
 4. dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două calificative.
 5. dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului I devine media anuală.
 6. dacă elevul nu are niciun un calificativ în semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două calificative.

c) pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal

 1. dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia doar cu aceste două note.
 2. dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia și cu mai mult de două note.
 3. dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.
 4. dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.
 5. dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului I devine media anuală.
 6. dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.
 7. dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susținătorul legal data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine media anuală.
 8. dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puțin două note.

d) valorificarea activității on-line prin calificative/notă se face cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/susținătorului legal.

e) pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic, încheierea situației școlare la modulele studiate doar în semestrul al II-lea, pentru care nu poate fi valorificată activitatea on-line, se desfășoară astfel: cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susținătorul legal data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine medie anuală.

Ordinul stabilește că aceste prevederi se aplică în anul școlar 2019-2020 (cursurile sunt suspendate până pe 12 iunie).

Ce mai prevede ordinul:

 • Pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile și instituțiile de învățământ se pot suspenda în perioada stabilită, prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății.
 • Pe perioada suspendării cursurilor, consiliul de administrație al unității de învățământ, consiliul de administrație al inspectoratului școlar județean/al municipiului București sau ministrul educației și cercetării, după caz, poate decide cu privire la continuarea procesului didactic prin activități – suport asistate de tehnologie, denumite în continuare activități on-line.
 • În anul școlar 2019-2020, evaluarea elevilor prin lucrare scrisă pentru semestrul al II-lea (teză) nu se aplică.
 • În cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul.
 • În situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie menționate anterior.
 • Pentru anul școlar 2020-2021, transferul copiilor și al elevilor se va realiza în perioada 25 august – 7 septembrie 2020.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here