Legea privind starea de alertă a fost adoptată în Parlament. Măsurile prevăzute în domeniul educației

0

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind măsurile ce vor fi dispuse în starea de alertă. În domeniul educației, proiectul prevede că Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin inspectoratele școlare, are obligaţia de a asigura elevilor şi personalului didactic şi nedidactic, pe toată durata desfășurării activităților din școli (cursurile de pregătire din luna iunie pentru elevii claselor terminale și examenele naționale), numărul necesar de măşti de protecţie ce vor fi purtate obligatoriu în spaţiile închise din incinta unităţilor de învăţământ. 

Ce mai prevede proiectul de lege în domeniul educației:

 • Pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în unităţile şi instituţiile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea CNSSU, prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii.
 • Durata suspendării activității didactice poate depăși durata stării de alertă, în funcție de perioada rămasă din anul școlar și de stadiul procesului de învățământ.
 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, unităţile de învăţământ preuniversitar organizează activităţi din planurile de învăţământ şi în mediul online.
 • În situaţia în care activităţile nu pot fi desfăşurate online, pentru a asigura accesul egal la educaţie, inspectoratele şcolare/inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia să asigure resursele educaţionale pentru elevii care nu au acces la tehnologie, în conformitate cu instrucţiunile ministrului educaţiei şi cercetării. Derularea acestor activităţi, precum şi modul de recuperare a conţinuturilor din programele şcolare care nu pot fi parcurse în această perioadă se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
 • Pe perioada stării de alertă, precum și pe tot parcursul anului universitar 2019 – 2020,
  instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea calității actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative predare – învățare – evaluare, în format on-line, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ. De asemenea, se pot desfășura online și examenele de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare.
 • Cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului
  sănătăţii, se stabilesc măsuri pentru desfăşurarea activităţilor în unităţile și instituţiile de învăţământ, în condiţii de siguranţă sanitară, pentru finalizarea anului şcolar aflat în curs la data instituirii stării de alertă, precum şi pentru pregătirea începerii anului şcolar următor.
 • Susţinerea examenelor naţionale şi de certificare a competenţelor profesionale, care presupun interacţiunea „faţă în faţă”, se organizează în condițiile prevăzute în alineatul de mai sus.
 • În unităţile de învăţământ preuniversitar, cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii, se stabilesc măsuri pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire în vederea susţinerii examenelor naţionale şi de certificare a competenţelor profesionale, care presupun interacţiunea „faţă în faţă”, în condiţii de protecție sanitară.
 • Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin inspectoratele școlare județene și al municipiului București, are obligaţia de a asigura elevilor şi personalului didactic şi nedidactic implicat, pe toată durata activităţilor din școli numărul necesar de măşti de protecţie ce vor fi purtate obligatoriu în spaţiile închise din incinta unităţilor de învăţământ.

Camera Deputaţilor este for decizional. Proiectul va aştepta la Parlament două zile – termen în care acesta poate fi atacat la CCR, iar apoi va fi transmis spre promulgare preşedintelui.

Citește și: Măsurile ce vor fi luate din 2 iunie în școli pentru elevii din clasele terminale – Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here