Clasa pregătitoare 2020: Înscrierea copiilor va începe pe 4 martie. Calendarul și metodologia, publicate în Monitorul Oficial

0
Foto: facebook.com/adinabuzeastudiodearhitectura

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2020 – 2021 va începe pe data de 4 martie, prevede ordinul de ministru privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar, publicat vineri în Monitorul Oficial. Prima etapă de înscriere se va desfășura până la data de 23 martie, iar cea de-a doua etapă va avea loc între 23 şi 30 aprilie. Conform ordinului, în perioada 25 februarie – 9 martie 2020, în fiecare școală se va organiza  ”Ziua porților deschise”. De asemenea, ordinul prevede că repartizarea elevilor la clasă se va face în baza unei proceduri elaborate de inspectoratele şcolare şi aprobate de consiliul de administraţie, cu ”respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune”.

Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, se arată în ordinul de ministru.

Cei ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. 

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință. În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale și specifice.

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

 • 24 februarie 2020: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
 • 24 februarie 2020: Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021.
 • 24 februarie 2020 – Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali
 • 25 februarie – 9 martie 2020: Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
 • 25 februarie – 20 martie 2020: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
 • 25 februarie – 23 martie 2020: Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
 • 4 martie – 23 martie 2020: Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

 • 26 martie 2020: Procesarea, de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere
 • 27 – 30 martie 2020: Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
 • 31 martie 2020: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
 • 1 aprilie 2020:  Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

 • 22 aprilie 2020: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,
  elaborată de inspectoratul școlar.
 • 23 aprilie – 30 aprilie 2020: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul
  unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor
 • 7 mai 2020: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 • 8 mai – 15 mai 2020: Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului

Ordinul de ministru mai prevede că repartizarea elevilor la clase se va face în baza unei proceduri elaborate de inspectoratele școlare și aprobate de consiliul de administrație:

”Constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza procedurii elaborate de inspectoratul şcolar județean/al municipiului București şi aprobată de consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune.”

Foto: Monitorul Oficial

Procedura de înscriere în învățământul primar

 • Cererea-tip de înscriere se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele/ tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului.
 • Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal dorește înscrierea, în prezența părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).
 • În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de
  învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților/
  /tutorilor/împuterniciților legali pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de
  înscriere.

Comisiile/Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură instituirea unui telverde, care va funcţiona până pe 19 aprilie, la care părinţii pot obţine gratuit informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here