Care sunt prioritățile PNL pe educație în noul program de guvernare – document

0
Foto: gov.ro

Programul de guvernare cu care cabinetul Orban 2 va veni în fața Parlamentului conține, la capitolul Educație, o serie de priorități, printre acestea numărându-se revizuirea și adoptarea planurilor cadru, elaborarea și pilotarea structurii de subiecte pentru Evaluarea Națională din anul 2021 și continuarea procesului de debirocratizare a activităţii cadrelor didactice prin reducerea numărului de ,,hârtii”. De asemenea, pe lista obiectivelor se află organizarea concursurilor de inspectori școlari și directori în unitățile de învățământ.

Prioritățile pe termen scurt, prevăzute în programul de guvernare, depus la Parlament:

Învățământul preuniversitar:

 • Elaborarea Strategiei Naționale pentru educație timpurie care să asigure reprezentarea responsabilităților tuturor părților implicate în educație preșcolară și ante-preșcolară – autorizarea și funcționarea creșelor și a altor servicii asimilate, formarea de educatori puericultori;
 • Revizuirea și adoptarea planurilor cadru, realizarea programelor școlare, a manualelor și altor resurse educaționale necesare, prin continuarea efortului de reformă curriculară;
 • Promovarea programelor de învățământ profesional – dual și extinderea acestora prin adecvarea cadrului instituțional existent și stimularea parteneriatului cu mediul privat, inclusiv pentru nivelele de calificare 4 și 5;
 • Revenirea la cadrul de organizare care permite corectarea lucrărilor la Evaluarea Națională și la Bacalaureat în centre de evaluare din alte judeţe decât cele în care se susţin probele;
 • Elaborarea și pilotarea structurii de subiecte pentru Evaluarea Națională din anul 2021, în acord cu reforma curriculară aflată în implementare;
 • Continuarea procesului de debirocratizare a activităţii cadrelor didactice prin reducerea numărului de ,,hârtii” şi promovarea calităţii în educaţie prin realizarea unui act educaţional bun şi centrat pe nevoile elevului;
 • Extinderea etapizată a programului ,,Masă caldă” şi creşterea calităţii programelor de ,,Afterschool” publice şi private;
 • Organizarea concursului de inspectori școlari generali, inspector școlari generali adjuncți, directori ai Caselor Corpului Didactic, directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ pentru anul 2020 și limitarea practicii de delegare în interesul învățământului;
 • Promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea sistemului de educaţie şi focalizarea pe utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de predare-învățare și pentru managementul educational;
 • Realizarea unei analize împreună cu ministerele de resort care să conducă la adaptarea legislației specifice și sprijinirea autorităților publice locale în vederea realizării condițiilor pentru obținerea cu celeritate a avizelor și autorizațiilor sanitare și de securitate la incendiu pentru unitățile de învățământ;
 • Monitorizarea asigurării normelor de igienă în cadrul unităților de învățământ, inclusiv prin realizarea grupurilor sanitare în incinta unităților de învățământ;
 • Realizarea unui parteneriat real al ministerului cu toţi actorii interesați de dezvoltarea educației: elevi, părinţi, profesori, sindicate și autorități publice locale și centrale.
 • Dezvoltarea unor programe naționale în parteneriat cu specialiști în domeniu și reprezentanți ai societății civile, cu expertiză dovedită, pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying, discriminare sau violență în școli, precum și asigurarea de consiliere psihologică de calitate, în fiecare școală, tuturor elevilor ce au nevoie de acest lucru.

Învăţământul universitar:

 • Crearea de mecanisme funcţionale, prin armonizarea eforturilor instituționale deja existente și a bunelor practici la nivel național și european, pentru monitorizarea parcursului profesional al absolvenților;
 • Profesionalizarea carierei didactice prin finanțarea de programe – pilot de masterat didactic;
 • Pregătirea unui proiect de lege pentru scoaterea veniturilor proprii ale universităților din calculul deficitului public național, permițând universităților realizarea de investiții necesare pentru creșterea competitivității.
 • Recredibilizarea studiilor doctorale prin eliminarea practicilor de plagiat și dezvoltarea activităților de cercetare prin implicarea specialiștilor din țară și din străinătate în vederea creşterii calităţii, conform standardelor internaţionale. Demararea imediată a evaluării școlilor doctorale, pe baza metodologiei agreate cu ARACIS și Consiliul Național al Rectorilor;
 • Sprijinirea universităților pentru a-și dezvolta strategiile de internaționalizare, prin adoptarea unui cadru strategic la nivel național în acest domeniu, care să includă măsuri de recompensare a acelor instituții care sunt parte a aplicațiilor selectate în cadrul apelului pentru Universități Europene sau care au performanțe deosebite la nivel internațional.

Totodată, la capitolul ”Administrația publică” (Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației), printre obiectivele de investiții prioritare în 2020 se regăsesc:

Infrastructura universitară

 • Continuarea lucrărilor la aproximativ 6 obiective contractate, precum:
  • Cămine studențești la Alba Iulia, Arad și Ploiești;
  • Reabilitare corp A, Complex Panduri, Universitatea București
  • Consolidare şi extindere corp clădire antropologie la Facultatea de Medicină Generală, București;
 • Contractarea în perioada următoare a lucrărilor pentru 10 obiective, precum:
  • Construirea de cămine studențești la Bacău, Târgu Mureș, Pitești, Constanța, Galați și Timișoara;
  • Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice București;
  • Reabilitare și consolidare corp central Universitatea București.

Programul de guvernare al PNL februarie 2020 – puteți descărca documentul de AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here