Proiect MEN: Bursele pentru elevi nu pot fi mai mici de 100 de lei. Acum, se acordă burse ”de la 8 lei până la 1000 de lei”

0

Ministerul Educației propune, într-un proiect de hotărâre de Guvern, ca valoarea minimă a burselor pentru elevi să fie de 100 de lei, începând cu anul școlar 2019-2020. În replică, primarii de orașe au cerut ca banii pentru burse să fie alocați de la bugetul de stat și nu din bugetele locale. MEN a venit, vineri, cu precizări, spunând că, prin actul normativ, se propune eliminarea ”discrepanțelor” între sumele alocate, în momentul de față fiind acordate burse de la 8 lei până la 1000 de lei.

Un proiect de Hotărâre de Guvern, pus în dezbatere publică de MEN, prevede că, începând cu anul școlar 2019-2020, bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor
social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, ”se
acordă în cuantum de 100 de lei”.

”Acestea se alocă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Sumele alocate acestor drepturi nu pot fi mai mici de 100 de lei”, se arată în document.

Asociaţia Oraşelor din România a solicitat însă ca sumele necesare pentru burse să fie alocate de la bugetul de stat către bugetele locale, cu precizarea clară că aceste sume sunt destinate pentru burse.

„Asociaţia Oraşelor din România a transmis azi către Ministerul Educaţiei Naţionale, în atenţia doamnei ministru Ecaterina Andronescu, amendamentele referitoare la proiectul de hotărâre pentru acordarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă începând cu anul şcolar 2019 – 2020. Asociaţia Oraşelor solicită ca sumele necesare pentru acordarea burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă, începând cu anul şcolar 2019 – 2020, să fie alocate de la bugetul de stat către bugetele locale, cu precizarea clară că aceste sume sunt alocate pentru burse”, se arăta într-un comunicat transmis Agerpres.

Asociaţia menţion că va solicita „o întâlnire de urgenţă” cu ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, şi cu ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, pentru a dezbate acest aspect, precum şi faptul că pentru toate tipurile de burse este propusă aceeaşi valoare minimă.

„Faptul că toate tipurile de burse (de ajutor social, de studiu, de merit şi de performanţă) au ca propunere aceeaşi valoare pentru minimul stabilit prin HG arată susţinerea precarităţii şi nicidecum încurajarea performanţei. Lipsa de dialog real între reprezentanţii Guvernului şi structurile asociative creează încă o dificultate majoră în funcţionarea administraţiei publice locale şi face inoperabil un drept al unor beneficiari, elevii din învăţământul preuniversitar de stat, în acest caz”, consideră AOR.

Precizările Ministerului Educației Naționale

Ministerul Educației a venit, vineri, cu precizări legate de proiectul de Hotărâre de Guvern, susținând că au avut loc consultări cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu Ministerul Finanțelor Publice și cu reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale din România, pentru a decide cuantumul minim al fiecărei categorii de bursă.

”În prealabil, Ministerul Educației Naționale a solicitat o situație a numărului de burse acordate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv cuantumul pentru fiecare categorie de bursă. În urma unei analize a datelor prezentate în situația centralizatoare, au fost constatate discrepanțe între sumele alocate burselor/fiecare categorie de bursă/ județ/unitate administrativ-teritorială, fiind acordate burse de la 8 lei până la 1000 de lei”, arată MEN.

Comunicatul MEN: 

Precizările Ministerului Educației Naționale cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea cuantumului minim pentru bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat:

  • în luna ianuarie 2019, ca urmare a adoptării Legii nr. 38/17.01.2019, pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 53/21.01.2019, care prevede, în completarea  art. 82 (1), necesitatea stabilirii, prin Hotărâre a Guvernului, a unui cuantum minim pentru bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, Ministerul Educației Naționale a inițiat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru ducerea la îndeplinire a acestor prevederi;
  • potrivit vechilor prevederi legale, art. 82 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale (LEN) nr. 1/2011, cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  • în conformitate cu noile prevederi  legale ale LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 82 (1^1), cuantumul minim al fiecărei categorii de bursă se stabilește, anual, prin Hotărâre a Guvernului. Stabilirea cuantumului și a numărului acestora se face, ca până acum, potrivit art. 82 alin. (2) din LEN 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către autoritățile locale;
  • factorii de decizie din Ministerul Educației Naționale au organizat consultări, în perioada ianuarie-aprilie 2019, cu factori de decizie din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din Ministerul Finanțelor Publice și cu reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale din România, pentru a decide cuantumul minim al fiecărei categorii de bursă, în vederea elaborării proiectului de act normativ;
  • în prealabil, Ministerul Educației Naționale a solicitat o situație a numărului de burse acordate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv cuantumul pentru fiecare categorie de bursă. În urma unei analize a datelor prezentate în situația centralizatoare, au fost constatate discrepanțe între sumele alocate burselor/fiecare categorie de bursă/ județ/unitate administrativ-teritorială, fiind acordate burse de la 8 lei până la 1000 de lei;
  • astfel, în vederea asigurării echității în sistemul de învățământ/egalității de șanse la educație pentru toți copiii, inclusiv pentru cei proveniți din categorii sociale și economice dezavantajate, luând în considerare o medie a burselor acordate la nivelul țării, precum și execuția bugetară pentru aceste cheltuieli în anul trecut, s-a decis, împreună cu cei prezenți la consultări, să se propună ca începând cu anul școlar 2019-2020, bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social să fie acordate într-un cuantum de minimum 100 de lei.

Prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului nu se referă la bursele care se acordă tinerilor din sistemul de învățământ superior de stat. Referitor la bursele acordate studenților, vă comunicăm următoarele:

  • din fondurile de la bugetul de stat, instituțiile de învățământ superior de stat pot acorda: burse pentru stimularea performanței academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate și alte forme de sprijin material; studenții pot beneficia și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior și din alte forme legal constituite;
  • instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică propria metodologie, aprobată de senatul universitar la propunerea Consiliului de administrație, în urma consultării cu reprezentanții studenților și organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, în conformitate cu metodologia-cadru reglementată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 392/2017 din 27 februarie 2017;
  • cuantumul pentru fiecare tip de bursă este aprobat prin hotărâre a senatului, la propunerea Consiliului de administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv a organizațiilor studențești reprezentative din universitate; cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit atribuită în instituția de învățământ respectivă; cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei sociale.
  • în cazul burselor sociale pentru studenți, cuantumul se stabilește pornind de la cuantumul minim propus anual de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.

Reiterăm faptul că autoritățile publice locale pot decide cu privire la acordarea burselor într-un cuantum mai mare față de cel care va fi stabilit prin Hotărâre de Guvern, întrucât acest act normativ stabilește un prag minim de la care se va pleca în alocarea burselor.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.