Comisia Europeană critică supraaglomerarea din școlile românești și întârzierile în modernizarea acestora

0

Comisia Europeană atrage atenția asupra problemelor din sistemul de educație românesc în raportul privind recomandările specifice pentru țara noastră în 2019, arătând că cheltuielile cu educația în România rămân printre cele mai scăzute din UE. Comisia avertizează că există întârzieri în modernizarea și optimizarea rețelei de școli și semnalează supraaglomerarea din școlile românești.

Comisia Europeană a prezentat recomandările specifice fiecărei țări pentru 2019. În raportul pentru România, la capitolul Educație, sunt punctate o serie de deficiențe și se fac câteva recomandări.

Ce prevede raportul la capitolul Educație:

 • Problemele legate de calitatea și caracterul incluziv al sistemului de educație și
  formare au un impact negativ asupra potențialului României de a asigura o creștere
  favorabilă incluziunii.
 • Cheltuielile cu educația rămân printre cele mai scăzute din UE, în special în ceea ce privește anii de școlarizare care au un rol decisiv în a preveni părăsirea timpurie a școlii (care rămâne la un nivel ridicat), a asigura egalitatea de șanse și a reduce inegalitățile mai târziu în viață. Participarea copiilor preșcolari la o educație și îngrijire de calitate rămâne sub media UE, inclusiv din cauza lipsei de structuri. Acest lucru are implicații asupra participării femeilor pe piața forței de muncă, precum și asupra dobândirii timpurii de competențe.
 • Se înregistrează întârzieri în modernizarea rețelei de școli și în optimizarea lor astfel încât să se țină cont de tendințele demografice, 10% din școli fiind supraaglomerate, în timp ce 58% dispun de capacități excedentare.
 • Se constată probleme considerabile în ceea ce privește dobândirea de competențe de bază și competențe digitale de către populație.
 • Capacitatea cadrelor didactice de a aplica o abordare centrată pe elevi nu este
  dezvoltată suficient.
 • Disparitățile dintre mediul rural și cel urban persistă, iar grupurile vulnerabile, inclusiv romii, continuă să aibă un acces limitat la un învățământ de calitate și favorabil incluziunii.

Recomandări pentru România în perioada 2019-2020:

 • Să amelioreze calitatea și caracterul incluziv al educației, în special pentru romi și
  alte grupuri defavorizate.
 • Să asigure îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor digitale, în special prin sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și formării profesionale și a învățământului superior.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.