O nouă disciplină opțională în licee: Utilizarea tehnologiilor de modelare și imprimare 3D

0
Foto: pixabay.com

Elevii de liceu pot urma, începând cu anul școlar următor, un nou opțional: Utilizarea tehnologiilor de modelare și imprimare 3D. Programa școlară pentru noua disciplină opțională a fost aprobată prin ordin al ministrului Educației, publicat, joi, în Monitorul Oficial, și se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2019-2020.

 • Conform ordinului, opționalul poate fi studiat în orice clasă din liceu, o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar, în cadrul curriculumului la decizia școlii (CDS) pentru următoarele filiere: teoretică – toate profilurile și specializările;  tehnologică – toate profilurile și specializările; vocațională – profilul artistic (specializarea Arhitectură; specializarea Arte ambientale și design; specializarea Arte plastice și decorative), profilul Militar și profilul Ordine și Securitate Publică (specializarea Matematică-informatică).
 • Opționalul poate fi predat de către profesorii care au studii de specializare în domeniul informatică și TIC.

Utilizarea instrumentelor software pentru operarea cu imprimante 3D va fi utilă, în viitor, în din ce în ce mai multe domenii ocupaționale și reprezintă, în acest moment, o experiență pozitivă de învățare. Acesta este motivul pentru care este important ca studiul imprimării 3D să fie inclus în programele educaționale formale, în școlile care dispun de resurse materiale adecvate. Există deja unități școlare care dețin imprimante 3D, cele mai multe fiind achiziționate prin intermediul unor proiecte educaționale, care ar putea fi folosite în procesul de predare a acestui opțional.

Plusvaloarea oferită de acest opțional rezidă din caracterul ei interdisciplinar. (…) Acest opțional are un impact real asupra elevului, îi dezvoltă gândirea logică, imaginația, creativitatea și capacitatea de a rezolva probleme reale, în contexte practice. Disciplina Utilizarea tehnologiilor de modelare și imprimare 3D contribuie la dezvoltarea abilităților de învățare, de comunicare și colaborare, dat fiind lucrul în echipă necesar în activitățile specifice utilizării tehnologiilor avansate.

Programa școlară Utilizarea tehnologiilor de modelare și imprimare 3D identifică un set relevant de competențe generale și specifice pentru societatea actuală, oferind exemple de activități de învățare, conținuturi și sugestii metodologice utile”, se arată în nota de prezentare a ordinului, publicat în Monitorul Oficial. 

Competențe generale:

  • Gestionarea tehnologiilor de imprimare 3D
  • Elaborarea unor proiecte inovative utilizând tehnologii de modelare și imprimare 3D, care să dezvolte spiritul critic și flexibil.

Competențe specifice

  • Gestionarea tehnologiilor de imprimare 3D: Identificarea tipurilor standardizate de procedee de imprimare 3D; Identificarea componentelor hard și soft ale unei imprimante 3D; Selectarea materialelor și a mijloacelor adecvate pentru imprimarea unui obiect
  • Elaborarea unor proiecte inovative utilizând tehnologii de modelare și imprimare 3D: Proiectarea modelelor 3D, luând în considerare criterii de evaluare estetice și funcționale, precum și specificul procesului de tipărire; Identificarea oportunităților anteprenoriale asociate modelării și imprimării 3D; Analizarea comparativă a eficienței din punct de vedere al utilității unei imprimante 3D în viața cotidiană; Planificarea, în echipă, a unor proiecte inovative de obiecte 3D, în domenii familiare
 • Potrivit ordinului, predarea-învățarea acestei discipline va fi orientată pe rezolvarea unor sarcini de lucru practice, cât mai variate. Se recomandă ca activitățile de învățare să aibă un caracter interactiv, centrat pe elev.
 • În procesul de evaluare se va avea în vedere asigurarea caracterului formativ al acestuia, iar la elaborarea instrumentelor de evaluare vor fi valorificate rezultatele observării sistematice a activităților desfășurate de către elevi, inclusiv proiectele realizate individual sau în echipă.
 • Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informațiilor și capacitatea de a rezolva o situație-problemă cu ajutorul calculatorului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.