Admitere liceu 2019. Calendarul examenelor de limbă modernă, maternă și aptitudini, publicat de ISMB

0

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a făcut publice calendarul înscrierilor și examenelor pentru admiterea la liceu, lista centrelor unde se vor desfășura probele de aptitudini și examenele de limbă maternă și limbă modernă, dar și modele de fișe de înscriere, scrie Mediafax. Elevii care susțin verificarea cunoștințelor de limbă maternă sau modernă se înscriu în perioada 8-9 mai, iar pentru probele de aptitudini, în perioada 13-14 mai.

În secțiunea ”Admiterea 2019-2020”, creată pe site-ul instituției, ISMB a publicat informații legate de susținerea probelor de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă maternă și modernă.

Astfel, elevii de clasa a VIII-a care doresc să susţină aceste probe se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă, în baza anexei la fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă. Înscrierea pentru verificarea cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă are loc în perioada 8 – 9 mai 2019, iar pentru probele de aptitudini în perioada 13 – 14 mai 2019. Desfăşurarea probelor va avea loc în perioada 15 – 17 mai 2019.

EXAMENUL DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ ȘI MODERNĂ:

Examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă în două probe: proba scrisă, care pentru care se acordă 70 de puncte, din care 10 din oficiu, și proba orală, pentru care se acordă 30 de puncte. Timpul de lucru pentru redactarea lucrării scrise este de 60 de minute, iar nota minimă de admitere este 6 (șase), scrie Mediafax.

Rezultatele se afișează pe 20 mai 2019. Contestaţii se admit numai pentru probele scrise şi se depun la secretariatul centrului, în data de 20 mai 2019. Rezultatele finale, după contestaţii, se afişează în ziua de 24 mai 2019, în fiecare centru.

Este considerat promovat candidatul care a obținut minimum nota 5 la examenul de verificare a cunoștințelor de limba și literatura maternă și minimum 6 la examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

Candidații care au promovat pe parcursul învățământului gimnazial examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Candidaţilor, care, în clasa a VII-a sau a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limbile engleză, sau franceză, germană, italiană, spaniolă/rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

PROBELE DE VERIFICARE A APTITUDINILOR

Înscrierile pentru examenul de verificare a aptitudinilor se fac pe 13 și 14 mai, iar desfășurarea propriu-zisă a probelor are loc în perioada 15 – 17 mai 2019. Rezultatele se afişează în ziua de 20 mai 2019. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, va avea loc în data de 24 mai 2019.

Aprecierea probei de aptitudini se face prin note de la 1 la 10. În ceea ce privește admiterea elevilor la clasele cu program sportiv, aceasta este condiționată de avizul medical favorabil pentru participarea la probele de aptitudini sportive, ca o condiție eliminatorie, și de susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive.

AICI găsiți lista CENTRELOR DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROBELOR DE APTITUDINI ȘI MODUL CUM SE CALCULEAZĂ MEDIA FINALĂ DE ADMITERE

Puteți consulta și broșura ISMB privind Admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual în anul școlar 2019-2020

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.