Proiectul ”Legii manualului școlar”, adoptat în plenul Senatului

0
Foto: cvlpress.ro

Manualele şcolare sunt considerate bunuri de interes public, Ministerul Educaţiei le achiziţionează din fonduri provenite de la bugetul de stat, are drepturile de publicare şi respectă termenele legale privind derularea etapelor licitaţiilor şcolare, se arată în proiectul ”Legii manualului școlar”, adoptat miercuri în plenul Senatului, transmite Agerpres.

Proiectul a fost inițiat de parlamentari social-democraţi și are ca obiect de reglementare regimul manualului şcolar de bază în învăţământul preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul cu 53 de voturi „pentru” şi 18 „împotrivă”.

Textul proiectului de act normativ prevede că manualul şcolar va deveni bun de interes public.

„Întrucât eficientizarea demersului didactic şi creşterea calităţii actului educaţional din învăţământul preuniversitar se fac şi prin continuarea programului de modernizare a manualelor şcolare şi adaptarea acestora la realităţile informaţionale, este imperios necesar ca manualele să fie considerate bunuri de interes public.

Ca bun de interes public, întrucât este destinat funcţionării unui serviciu public, în speţă, sistemul de educaţie, manualul şcolar este achiziţionat din fonduri provenite de la bugetul de stat respectând principiul eficienţei, în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime prin gestionarea resurselor existente”, susțin inițiatorii.

În situaţia în care manualul devine bun de interes public, „MEN achiziţionează conţinutul/conceptul de la autori, iar manualul (ca manuscris, pldf şi în variantă digitală interactivă) intră în patrimoniul MEN, evitându-se, astfel, recurenţa ulterioară care vizează drepturile de autor”, mai spun parlamentarii.

Proiectul prevede totodată ca MEN să finanţeze achiziţia de manuale şcolare şi să respecte termenele legale pentru derularea etapelor licitaţiilor.

„În procesul asigurării manualelor şcolare noi, MEN trebuie să finanţeze achiziţia de manuale şcolare, respectând termenele legale pentru derularea etapelor licitaţiilor. Relevant este faptul că, în momentul de faţă, statul plăteşte, prin MEN, manualele şcolare, dar nu are şi drepturile de publicare, nefiind proprietarul manuscriselor sau al produselor informatice aferente. Acestea rămân ale editorilor.

Prin urmare, orice modificare la manual se poate realiza doar cu acordul editorului. În acest context, licitaţiile de manuale şcolare noi sunt mult întârziate din cauza posibilităţii neîngrădite de contestare repetată a diferitelor etape în derularea procedurii. Atât timp cât manualele şcolare nu sunt considerate un bun de interes public, se riscă reiterarea anuală a aceleiaşi probleme”, se precizează în expunerea de motive a proiectului iniţiat de parlamentarii PSD.

Proiectul a fost adoptat cu amendamente. Inițiativa legislativă stabilește:

”Proiectele de manuale școlare se realizează de către autori/coautori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării calității cu respectarea următoarelor cerințe:

  • conținutul științific să fie corect și adecvat;
  • să corespundă programei analitice a disciplinei;
  • să răspundă criteriilor pedagogice;
  • conținutul științific să fie corect și adecvat; să corespundă programei analitice a disciplinei; să răspundă criteriilor pedagogice.”

”Pentru asigurarea calității manualelor școlare, Ministerul Educației Naționale organizează prin Centrul Național de Evaluare și Examinare în colaborare cu Institutul de Științe ale Educației evaluarea manuscriselor autorilor/coautorilor, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.”

”Plata autorilor/coautorilor manualelor școlare de bază se face conform unor reglementări aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.”

”Ministerul Educației Naționale achită contravaloarea a maxim trei manuscrise corespunzătoare unei discipline de studiu/modul de pregătire și clasă/nivel de studiu declarate admise în urma evaluării, care devin manuale școlare de bază. Cuantumul sumelor plătite pentru cesionarea drepturilor patrimoniale de autor se publică înainte de data lansării apelului pentru selecția de manuscrise si se aprobă prin ordin al ministrului educației.”

”Manualele școlare admise și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale în urma evaluării sunt publicate pe platfonna www.manuale.edu.ro, cu acordul scris al autorilor/coautorilor, în vederea stabilirii tirajului.”

”Reevaluarea manualelor școlare poate fi realizată în următoarele situații: în vederea reeditării, după 4 ani de utilizare; în situații temeinic justificate, în care se poate decide suspendarea/retragerea temporară din uz a unor manuale școlare.”

”MEN asigură manuale în limbile tuturor minorităţilor naţionale de pe teritoriul României, precum şi manuale adaptate gradului şi tipului de dizabilitate ale elevilor cu deficienţe. În cazul manualelor în limbile minorităţilor naţionale, varianta digitală interactivă devine obligatorie începând cu anul şcolar 2020-2021″.

Senatul este prima Cameră sesizată. Proiectul va fi trimis spre dezbatere și adoptare la Camera Deputaților, care este for decizional.

Vezi aici proiectul de lege, expunerea de motive și traseul legislativ 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.