EVALUAREA NAȚIONALĂ – BAC 2019. Procedura de adaptare a examenelor pentru elevii cu deficiențe, publicată de MEN

0

EVALUAREA NAȚIONALĂ – BAC 2019. Ministerul Educației a anunțat, joi, că a fost aprobată procedura de adaptare a examenelor de Evaluare națională – clasa a VIII-a și Bacalaureat, ce vor avea loc în acest an, pentru elevii cu deficiențe de vedere și auz, tulburare de spectru autist și tulburări specifice de învățare.

Ministerul Educației a anunțat, într-un comunicat de presă, că a publicat procedura prin care este asigurat cadrul normativ necesar susținerii examenelor naționale (Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de Bacalaureat – sesiunea 2019) de către elevii cu deficiențe de vedere, deficienţe de auz, tulburare de spectru autist și tulburări specifice de învățare.

”Metodologiile privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale creează cadrul propriu-zis pentru susținerea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat de candidații cu deficiențe prin ajustarea modalităților de examinare, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei şi enumerează exemple de asemenea adaptări”, precizează Ministerul Educației.

Potrivit sursei citate, Comisiile de examen judeţene și ISMB pot aproba şi alte măsuri de susţinere a probelor pentru elevii cu deficienţe, la propunerea comisiilor din unităţile de învăţământ, în cazul Evaluării Naţionale, sau la propunerea comisiilor judeţene și ISMB, în cazul examenului de Bacalaureat, adaugă sursa citată.

Ce prevede procedura

În cazul elevilor cu deficiențe de vedere, documentul stabilește că aceștia își vor exprima, în scris, înainte de simularea examenelor naționale, opțiunile referitoare la modalitatea de accesibilizare a subiectului (scriere obișnuită, scriere obișnuită cu caractere mărite, scriere braille, profesor asistent pentru citirea subiectelor), precum și modul de redactare a subiectelor (braille, scriere obișnuită, cu mijloace tehnice, profesor asistent). Opțiunile vor fi transmise comisiei din centrul de examen.

Candidații cu deficiențe de auz pot solicita susținerea probelor de examen cu subiecte unice în prezența interpreților în limbaj mimico-gestual, cadre didactice din învățământul preuniversitar de altă specialitate decât cea la care se susține proba și care nu au predat la clasele din care provin candidații.

Interpretul în limbaj mimicogestual poate asigura comunicarea pe tot parcursul probei și poate asigura transcrierea pe foaia de examen a rezolvărilor transmise de elevi prin limbajul mimico-gestual. Timpul destinat efectuării lucrărilor scrise se mărește cu 1-1,5 ore.

În cadrul probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională din cadrul examenului național de bacalaureat, candidații cu deficiențe de auz nu susțin proba de înțelegere a unui text audiat. În certificatul de competență lingvistică, rubrica respectivă, ce corespunde competenței de înțelegere a unui text audiat, se barează.

Elevii cu tulburare de spectru autist pot susține probele de examen în săli de clasă separate, cu supraveghere audio-video, fără distractori, în prezența unui cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie specială, familiarizat cu problematica tulburărilor din spectrul autist, a unui psiholog sau a specialistului – terapeut personal al elevului, în calitate de însoțitor.

În vederea identificării soluțiilor optime de adaptare a modalității de susținere a probelor și pentru evitarea blocajelor sau stărilor de anxietate ale elevului, se asigură cunoașterea prealabilă a candidatului cu profesorul asistent/specialistul însoțitor. Totodată, profesorul asistent/specialistul însoțitor i se poate adresa elevului pentru a-i oferi sprijin în concentrarea asupra rezolvării subiectului, fără a interfera cu conținutul probei de examen.

Subiectele pentru probele scrise se transmit candidaților cu tulburare de spectru autist în format hârtie, cu posibilitatea promptării și administrării secvențiale de către profesorul asistent, după caz.

Redactarea lucrărilor scrise se poate realiza și prin dictare unui profesor asistent, care asigură secretizarea lucrării în prezența candidatului sau prin utilizarea unui calculator.

Lucrările redactate pe calculator se listează în sala în care a fost susținută proba, se copiază de unul dintre profesorii asistenți pe foaie tipizată, care se secretizează conform procedurilor aprobate, în prezența a cel puțin doi membri ai comisiei.

Pe timpul realizării probelor scrise se acordă, la cerere, pauze, avându-se în vedere încadrarea în termenul maxim prevăzut pentru elaborarea lucrării.

Pe timpul realizării probelor scrise este permisă folosirea unui sistem de recompensă tangibil (alimente, jucării) sau vizual (fețe vesele, buline), precum și prezentarea vizuală a timpului. Timpul destinat efectuării lucrărilor scrise se mărește cu 1-2 ore.

Candidații cu tulburări specifice de învățare care dețin Certificat de orientare școlară și profesională, emis de CJRAE/CMBRAE, pot solicita susținerea probelor de examen cu subiecte unice prin adaptarea procedurilor de examinare.

Comisia din unitatea de învățământ asigură condiții de egalizare a șanselor pentru elevii cu tulburări specifice de învățare, prin adaptarea procedurilor în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Exemple de asemenea adaptări sunt:

mărirea cu 1 oră a timpului destinat efectuării lucrării scrise;

citirea subiectelor de către un profesor asistent, de altă specializare decât cea la care se susține proba, pentru elevii cu dislexie. Subiectele se citesc cu voce tare și se pot repeta la cererea elevului;

realizarea lucrării scrise prin dictarea conținutului acesteia, de către elevul cu disgrafie (disortografie), către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfășoară proba respectivă. Se interzice profesorului asistent să corecteze sau să intervină în dictarea realizată de elev. Pentru această categorie de elevi se organizează clase separate, cu supraveghere audio-video;

– asigurarea calculatorului de buzunar/birou, a tablei pitagoreice, a tabelelor cu formule matematice.

Elevii cu TSI își vor exprima, în scris, înainte de simularea examenelor naționale, opțiunile referitoare la modalitatea de accesibilizare a subiectului (calculator de buzunar/birou, tablă pitagoreică, tabele cu formule, hărti mentale, scheme conceptuale).


Potrivit procedurii, toate persoanele care au acces în sălile de examen în calitate de asistenți, interpreți în limbaj mimico-gestual, însoțitori ai comisiilor etc., pentru a oferi sprijin elevilor cu deficiențe, trebuie să fie în situație de compatibilitate, respectiv să nu aibă rude sau afini până la gradul al IV-lea printre elevii care participă la respectiva sesiune de examen.

Aici puteți citi integral Procedura 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.