Ordinul privind regimul manualelor școlare, publicat în Monitorul Oficial. Manualele vor fi cumpărate prin licitație

0
Foto: monitorulcj.ro

Ministerul Educației renunță la manualul unic. Noile manuale școlare vor fi cumpărate prin licitație publică. Ordinul de ministru privind regimul manualelor școlare a fost publicat marți în Monitorul Oficial și stabilește că Ministerul Educației, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare, va achiziționa manuale de la primii 3 ofertanţi declaraţi câştigători, în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut în urma evaluării.

Ministrul Educației Naționale a aprobat, prin Ordinul nr. 3.103/2019, regimul manualelor școlare, reglementat conform următoarelor metodologii:

Potrivit Metodologiei de evaluare a calității manualelor școalare, organizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar este asigurată de CNEE.

Documentul mai stabilește că evaluarea calității științifice și a criteriilor de conformitate a conținutului fiecărui proiect de manual școlar este realizată de către cinci experți cooptați.

Experții cooptați care, în ultimii 5 ani, au înregistrat în procesul de evaluare greşeli cu consecinţe asupra calităţii manualului nu mai au dreptul de a se înscrie într-un nou proces de evaluare.

Principalele prevederi din Ordinul privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar și cele trei metodologii anexate – de evaluare, gestionare și achiziție a manualelor școlare:

Evaluarea proiectelor de manuale școlare

 • Organizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar
  este asigurată de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).
 • Experții cooptați care, în ultimii 5 ani, au înregistrat în procesul de evaluare greşeli cu consecinţe asupra calităţii manualului nu mai au dreptul de a se înscrie într-un nou proces de evaluare.
 • Evaluarea calității științifice și a criteriilor de conformitate a conținutului fiecărui proiect de manual școlar este realizată de către cinci experți cooptați.
 • În cazul excepțional în care, la nivel național nu se găsesc cinci asemenea experți, evaluarea calității științifice și didactice a conținutului proiectului de manual școlar se poate realiza și cu minimum trei experţi cooptaţi.
 • În cazul proiectelor de manuale școlare declarate câștigătoare, ofertanții au obligaţia să remedieze toate erorile semnalate de către experții cooptați şi consemnate în fişele-tip de evaluare/rapoartele de traducere şi să depună la CNEE exemplarul corectat al manualului.

Evidența și gestionarea manualelor școlare

 • În unitățile de învățământ se utilizează doar manuale școlare aprobate de Ministerul Educației Naționale.
 • MEN asigură cadrul general privind regimul manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar.
 • Proiectele de manuale școlare selectate în urma procesului de evaluare şi achiziţie se
  aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.
 • Manualul şcolar aprobat se utilizează începând cu primul an școlar de după încheierea sesiunii de evaluare.

Desfășurarea licitației de manuale școlare

 • Pentru achiziționarea manualelor școlare pentru învățământul obligatoriu, CNEE, în calitate de autoritate contractantă, organizează o procedură de licitație deschisă, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițíile publice, cu modificările şi completările ulterioare, criteriul de atribuire fiind “Cel mai bun raport calitate-preț”.
 • Licitația deschisă în vederea achiziționării manualelor școlare noi este organizată pe loturi, aferente fiecărei discipline.
 • Licitația deschisă în vederea achiziționării manualelor școlare se realizează pe baza
  criteriilor tehnice de calitate eliminatorii și a ofertei financiare.
 • Fiecare ofertant poate participa la procedura de licitaţie deschisă cu un singur
  proiect de manual școlar pentru o disciplină/modul de pregătire, pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare.
 • Depunerea ofertelor de proiecte de manuale școlare se face pe platforma SEAP în
  termenul stabilit prin procedura de licitație deschisă.
 • Evaluarea calităţii ştiinţifice a proiectelor de manuale şcolare depuse se realizează
  de către experţi cooptaţi coordonaţi de consilierii CNEE, membri ai Comisiei de evaluare
 • Proiectele de manuale școlare care au obținut cel puțin 95 de puncte din 100 posibile se consemnează ca fiind proiecte de manuale școlare acceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.

Achiziționarea manualelor școlare

 • În vederea achiziționării manualelor școlare, CNEE declară câștigătoare ale
  licitației proiectele de manuale școlare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 86,50 de puncte.
 • MEN, prin CNEE, achiziționează manualele şcolare corespunzătoare unei discipline/modul de pregătire/pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare, reprezentând ofertele primilor 3 ofertanţi declaraţi câştigători, în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut în urma evaluării.
 • MEN, prin CNEE, monitorizează achiziționarea manualelor școlare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor școlare.
 • Achiziționarea manualelor școlare are la bază încheierea unui acord-cadru de
  furnizare a manualelor școlare între CNEE, ca autoritate contractantă, și ofertanții câștigători, ca operatori economici, care prevede: obligațiile pe care ofertanții și le-au asumat, conform specificațiilor tehnice ale exemplarului de referință; obligațiile ofertanților, de realizare și distribuție a manualelor școlare; specificarea prețului unitar de achiziție.

Ministerul Educației precizează că acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a noului ordin sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

Citește și Proiect: Ministerul Educației revine la cumpărarea de manuale școlare prin licitație

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.