Proiect: Ministerul Educației revine la cumpărarea de manuale școlare prin licitație

0
Manuale școlare
Foto: pixabay.com

Ministerul Educației renunță la manualul unic. MEN a pus în dezbatere publică, la data de 28 decembrie 2018, un proiect de ordin care prevede că manualele școlare vor fi cumpărate prin licitație publică și va achiziționa manuale pentru fiecare disciplină de la primii 3 ofertanţi declaraţi câştigători.

Ce prevede Metodologia de achiziție a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar:

Desfășurarea licitației de manuale școlare

 • Pentru achiziționarea manualelor școlare pentru învățământul obligatoriu, MEN, în calitate de autoritate contractantă, organizează o procedură de licitație deschisă, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițíile publice, cu modificările şi completările ulterioare, criteriul de atribuire fiind “Cel mai bun raport calitate-preț”.
 • Licitația deschisă în vederea achiziționării manualelor școlare noi este organizată pe loturi
 • Licitația deschisă în vederea achiziționării manualelor școlare se realizează pe baza
  criteriilor tehnice de calitate eliminatorii și a ofertei financiare.
 • Fiecare ofertant poate participa la procedura de licitaţie deschisă cu un singur
  proiect de manual școlar pentru o disciplină/modul de pregătire, pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare.
 • Depunerea ofertelor de proiecte de manuale școlare se face pe platforma SEAP în
  termenul stabilit prin procedura de licitație deschisă.
 • Evaluarea calităţii ştiinţifice a proiectelor de manuale şcolare depuse se realizează
  de către experţi cooptaţi coordonaţi de consilierii CNEE, membri ai Comisiei de evaluare
 • Proiectele de manuale școlare care au obținut cel puțin 95 de puncte din 100 posibile se
  consemnează ca fiind proiecte de manuale școlare acceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.

Achiziționarea manualelor școlare

 • În vederea achiziționării manualelor școlare, MEN declară câștigătoare ale
  licitației proiectele de manuale școlare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 86,50 de puncte.
 • MEN achiziționează manualele şcolare corespunzătoare unei discipline/modul de pregătire/pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare, reprezentând ofertele primilor 3 ofertanţi declaraţi câştigători, în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut în urma evaluării.
 • MEN monitorizează achiziționarea manualelor școlare, cu încadrarea în fondurile
  bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor școlare.
 • Achiziționarea manualelor școlare are la bază încheierea unui acord-cadru de
  furnizare a manualelor școlare între MEN, ca autoritate contractantă, și ofertanții câștigători, ca operatori economici, care prevede:
  a) obligațiile pe care ofertanții și le-au asumat, conform specificațiilor tehnice ale
  exemplarului de referință;
  b) obligațiile ofertanților, de realizare și distribuție a manualelor școlare;
  c) specificarea prețului unitar de achiziție;

Citește aici integral:

Proiectul de ordin privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar

Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar – anexa nr. 1 – proiect

Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar – anexa nr. 2 – proiect

Metodologia de achizitie a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar-  anexa nr. 3 – proiect

La sfârșitul lui noiembrie, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, declara că manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericită.

“Manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericită. Faptul că manualele au arătat aşa ar trebui să ne pună pe gânduri. Prin competiţie ar creşte şi calitatea manualelor”, spunea Andronescu. Manualul unic a fost introdus în timpul mandatului fostului ministru al Educaţiei, Liviu Pop.

Citește și 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.