Program pe masa Guvernului: Grădinițe olimpice cu profil sportiv, construite cu ajutor de la stat

0
Foto: pixabay.com

Guvernul vrea să aprobe un program privind susținerea financiară a investițiilor private în construcția, înfiinţarea sau amenajarea de grădinițe olimpice cu profil sportiv.

Programul ”gROwth – Investim în copii, investim în viitor”, anunțat de ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, constă în acordarea unui ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro pentru cei care vor înființa astfel de grădinițe.

”Acest program presupune construcţia a minimum 1.000 de grădiniţe. Specificul acestui program este acela că o grădiniţă are o suprafaţă de aproximativ 5.000 de metri pătraţi, care are inclus un teren de sport şi vor fi ore de sport în aceste structuri de educaţie. Aceste investiţii vor fi făcute de către zona privată, iar alocările bugetare vor fi de până la 500.000 de euro”, a declarat ministrul Finanțelor, citat de bursa.ro.

Demararea programului este prevăzută în proiectul de Ordonanță de urgență privind ”instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene”, pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor Publice.

”Se aprobă programul ”gROwth – investim în copii, investim în viitor”,  denumit în continuare Programul, ca program guvernamental având ca obiect susţinerea financiară a investiţiilor private în construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea și dotarea de grădiniţe olimpice cu profil sportiv”, se arată în proiectul Ordonanței de urgență.


UPDATE: Ordonanța de urgență, care include și Programul ”gROwth – Investim în copii, investim în viitor”, a fost adoptată de Guvern.

Citește și Grădinițe olimpice sportive, cu ajutor de la stat. Vâlcov recunoaște că s-a consultat cu Ion Țiriac


Ce presupune exact acest program. Principalele prevederi din proiect:

 • Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către investitor pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor olimpice cu profil sportiv şi repartizată astfel:
  • a) ajutor nerambursabil de pana la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor olimpice cu profil sportiv, plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale;
  • b) garanţie în nume şi cont stat de maxim 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile și comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanţarea integrală sau parţială a acestor cheltuieli prin creditare. Gararanţia se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii sau Fondului Roman de Contragarantare.  În această categorie intră atât creditul punte acordat pentru finanţarea ajutorului nerambursabil, cât şi creditul de co-finanţare, acordat pentru finantarea cheltuielilor eligibile neacoperite de ajutorul nerambursabil.  Valoarea garanţiei se va diminua corespunzător diminuării creditului după plata ajutorului nerambursabil, care se va efectua, în contul investitorului deschis la finanţator.
  • c) o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finanţarea cheltuielilor eligibile defalcată în tranşe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului  de finanţare;
  • pentru acelaşi beneficiar nu pot fi cumulate alocările prevăzute la litera a) cu cele prevăzute la litera c).

 • Beneficiarii sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale. De asemenea, beneficiari ai  Programului pot fi şi Comitetul Olimpic Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe olimpice cu profil sportiv.

 •  Pentru construcţia clădirii, înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor olimpice cu profil sportiv, plafonul maxim al ajutorului nerambursabil este de maxim 500.000 euro.
 • Obiectivele de investiţii ce vor fi propuse ca proiecte trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, capacitate, dotare generală şi sportivă, personal de specialitate şi de echipamente sportive, care vor fi detaliate în cadrul schemei de ajutor de stat.
 • Clădirile în care se vor organiza grădiniţe olimpice cu profil sportiv pot fi clădiri noi sau clădiri existente care se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, cu condiţia ca în ultimii 5 ani să nu fi funcţionat o creşă şi/sau grădiniţă în clădirea respectivă.
 • Activitatea în grădiniţele olimpice cu profil sportiv realizate în acest program va fi menţinută cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare; în caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de stat.
 • Beneficiarilor le este interzis să închidă activitatea altor grădiniţe/creşe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la acordarea ajutorului de stat. În caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de stat.

 • Beneficiarii de susţinere financiară pentru construcţia de grădiniţe olimpice cu profil sportiv au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-un procent de cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

 • Beneficiarii de susţinere financiară pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor olimpice cu profil sportiv au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-un procent de cel puţin 4%  din numărul total de preşcolari  înmatriculaţi,  pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.
 • Beneficiarii care nu respectă aceste două prevederi plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul constatării încălcării obligaţiei, înmulţit cu numărul de locuri pentru care nu au acordat gratuitatea.

 • Beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura pentru grădiniţele olimpice cu profil sportiv un program prelungit de activitate zilnică precum şi funcţionarea acestora pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor.
 • Beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura accesul copiilor la un tarif accesibil corelat cu costul standard pentru fiecare preşcolar stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.30/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;

 • Categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului şi cheltuielile pentru investiţia de bază vor fi precizate în cadrul schemei de ajutor de stat.
 • Ajutorul nerambursabil, plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat, va fi suportat din bugetul de stat,  respectiv din bugetul Secretariatului General  al Guvernului prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
 • Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite în cadrul Programului.

Citește integral proiectul Ordonanței de Urgență

Citește și Ministrul Finanțelor: Salariile profesorilor vor fi majorate în 2020

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.