Programul Școala după școală. Unde se organizează, cât durează și ce activități se fac

0
Foto: pixabay.com

Programul Școala după Școală a fost creat atât pentru elevii din învățământul primar, cât și pentru elevii din învățământul secundar.

Programul are ca scop, potrivit reglementărilor legale, prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remedială, accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și  integrarea socială, precum și menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant.

Tot ce trebuie să știți despre Programul Școala după Școală:

 • Programul Școala după Școală (SDS) se poate organiza în spațiile disponibile din propria unitate de învățământ sau în spațiile din alte unități de învățământ, consorții școlare etc., precum și în palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive școlare sau în alte spații puse la dispoziție de autorități locale, organizaţii neguvernamentale cu competențe în domeniu, biserică etc.
 • Programul se desfășoară înainte sau după programul școlar obligatoriu, în funcție de orarul fiecărui nivel de studiu.
 • În cazul în care Programul SDS se desfășoară în continuarea programului școlar obligatoriu, în învățământul primar, se alocă un interval de timp de aproximativ o oră și jumătate necesar servirii mesei, precum și activităților recreative în aer liber.
 • În cadrul Programului SDS, se poate asigura servirea mesei de prânz, în cantina școlară sau într-un alt tip de spațiu autorizat pentru acest tip de activitate. În situația în care nu poate fi amenajat/ identificat un spațiu adecvat pentru servirea mesei, hrana poate fi asigurată în sistem de catering sau fiecare elev își poate aduce pachetul cu hrană de acasă.
 • Programul SDS poate fi organizat pe parcursul unui număr de ore, care este prevăzut în ofertă și în regulamentul intern de organizare, dar nu mai puțin de 12 ore /săptămână.

Activități în învățământul primar

 • În învățământul primar, Programul SDS poate cuprinde următoarele tipuri de activități:
  • supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive;
  • recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere, alte activități specifice;
  • activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță;
  • activități de încurajare a lecturii independente;
  • autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială; activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte,științe, tehnologii, sport etc.);
  • proiecte tematice, propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice etc.;
  • activități fizice și mișcare;
  • drumeții/excursii/vizionări de spectacole și altele asemenea. 

Activități în învățământul secundar

 • Programul SDS cuprinde:
  • activități de suport pentru efectuarea temelor și activități remediale;
  • asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare;
  • consiliere psihologică;
  • consiliere în carieră;
  • activități pentru accelerarea învățării și pentru performanță: pregătirea pentru participarea la competiții și olimpiade școlare, la concursuri sportive și artistice, pe discipline de învățământ, la concursuri cu recunoaștere internațională etc.;
  • participarea/organizarea de festivaluri și expoziții;
  • realizarea de publicații școlare; participarea la activități de cooperare europeană ( de exemplu Erasmus +);
  • activități de pregătire pentru viață: activități de autocunoaștere, activități care vizează dezvoltarea atitudinii active, integrarea și implicarea socială (coduri de conduită, cetățenie activă, atitudine responsabilă față de mediul înconjurător, dezvoltare durabilă etc.), activități pentru dezvoltarea capacității de comunicare și gândire critică, activități de promovare a unui stil de viață sănătos (alimentație sănătoasă, regim de viață sănătos etc.), activități de prevenire a comportamentelor riscante datorate consumului de alcool, tutun și droguri etc.;
  • activități fizice și mișcare; activități tematice/ateliere (microproiecte pe diferite domenii: arte, științe, tehnologii, sport etc.).
 • Programul SDS are o durată medie de 3 ore pe zi. În cazul în care în cadrul Programului SDS sunt prevăzute și activități de educație, complementare activității didactice, timpul alocat acestora nu poate depăși o oră și jumătate pe zi pentru învățământul primar și 2 ore pe zi pentru învățământul secundar. De asemenea, în cadrul programului vor fi alocate, în medie, 30 de minute pe zi pentru activități fizice și mișcare.

Înscrierea în program

 •  Programul SDS este complementar programului școlar obligatoriu și are un caracter opțional pentru elev.
 • Înscrierea elevilor în Programul SDS se face pe baza cererii scrise a părinților/tutorilor legali ai elevilor, adresată oricărei unității de învățământ care organizează acest program. În cerere, părintele/tutorele precizează pachetul educațional pentru care optează, după consultarea specialiștilor implicați în program și respectând opțiunile elevului.
 • La înscriere, părintele/ tutorele semnează cu directorul unității de învăţământ un contract de parteneriat în care sunt stipulate rolurile și responsabilitățile atât ale părinților cât și ale școlii.
 • Înscrierea în Programul SDS se face pe tot parcursul anului școlar pentru un Program SDS care funcționează deja și la începerea anului școlar pentru unul nou.
 • Grupele pot fi constituite pe clase, pe ani de studiu și în grupe mixte.
 • Prezența elevilor la Programul SDS este monitorizată zilnic de către cadrele didactice, care înștiințează familia în momentul în care elevul înregistrează absențe.
 • Retragerea din Programul SDS se face la cererea părintelui/ tutorilor legali, prin înștiințare scrisă înaintată unității de învățământ la care s-a depus cererea de înscriere în program.

Resurse/Sponsorizări

 • Materialele necesare derulării activităților pot fi achiziționate, pot face obiectul unor donații sau pot fi realizate de către echipele pedagogice care sunt implicate în derularea proiectului.
 • Toate activitățile din cadrul Programului SDS se derulează fie de către cadrele didactice, fie sub supravegherea cadrelor didactice, în situația în care activitățile sunt coordonate de personal extern școlii.
 • Finanţarea programului se poate face din bugetul autorităţilor locale,  din programe finanţate din fonduri europene sau naţionale, din activităţi şcolare şi extraşcolare, donaţii, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinţi, al organizațiilor nonguvernamentale etc.,  din bugetul de stat constituit, în condițiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniţi din grupurile dezavantajate.

Citește integral Ordinele care reglementează Programul Școala după Școală

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.