Programul Școala după școală, în București. Spațiile în care se organizează

0
Foto: pixabay.com

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a emis, pe 19 noiembrie 2018, o procedură privind organizarea programului ”Școala după Școală” (SDS), în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Capitală.

Programul SDS este conceput de unităţile de învăţământ sub forma de proiect în urma unei
analize de nevoi, prin consultarea elevilor, reprezentanţilor legali, a cadrelor didactice, a
comunităţii locale şi a altor instituţii şi organizaţii partenere, precizează ISMB.

Organizarea programului se face în baza unui regulament intern elaborat de fiecare unitate de învăţământ.

Etape de organizare

 • În perioada ianuarie-februarie a fiecărui an şcolar, Consiliul de Administraţie al şcolii
  realizează analiza de nevoi pentru organizarea programului în anul şcolar următor.
 • O comisie numită prin decizie a Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ
  elaborează până la 01 martie oferta pentru Programul SDS, sub formă de pachete educaţionale.
 • Oferta pentru Programul SDS este discutată şi aprobată de Consiliul Profesoral până la 20 martie.
 • Programul SDS se organizează prin decizia Consiliului de administraţie al unităţii de
  învăţământ, cu avizul Consiliului de Administraţie al ISMB.

Unde se poate organiza

 • Spaţiile ce pot fi utilizate pentru organizarea programului SDS sunt: cele disponibile din propria unitate, în alte unităţi de învăţământ, consorţii şcolare, palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive şcolare, spaţii puse la dispoziţie de autorităţile şcolare; organizaţii neguvernamentale cu competenţe în domeniu, biserică, etc.
 • Este interzisă utilizarea spaţiilor aparţinând personalului didactic sau nedidactic implicat în derularea programului, în spaţii care nu au autorizaţii de funcţionare şi în sediile partidelor politice.

Program

 • Numărul de ore pentru SDS este prevăzut în ofertă şi în Regulamentul intern, dar nu mai puţin de 15 ore/săptămână. Programul se desfășoară înainte sau după programul şcolar obligatoriu.

Înscrierea elevilor

 • Înscrierea elevilor se face prin Cerere scrisă a părinţilor/tutorilor legali.
 • Retragerea din programul SDS se realizează la cererea scrisă a părintelui/ tutorelui legal.

Personalul implicat

Resursele umane implicate în derularea programului SDS pot fi:

 • personal de învățământ: cadre didactice din școală; cadre didactice din alte unități de învățământ, inclusiv din palate și cluburi ale copiilor și cluburi sportive școlare; cadre didactice din Centrul de Resurse și Asistență Educațională al Municipiului București:
  profesor-psiholog, consilier școlar, profesor-logoped, profesor de sprijin, asistent social; personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, instructor-animator, instructor de educație extrașcolară, laborant; mediator școlar; antrenor etc.;
 • membri ai comunității (părinți, reprezentanți ai autorităților locale, specialiști din diferite domenii, personalități locale, membri ai unor organizații neguvernamentale etc.);
 • reprezentanți ai partenerilor.

Toate activităţile din cadrul Programului SDS se derulează fie de către cadrele didactice,
fie sub supravegherea cadrelor didactice, în situaţia în care activităţile sunt coordonate de personal extern şcolii.


 Parteneriate, finanțare

 • La începutul programului SDS, unităţile de învăţământ pot încheia acorduri de parteneriat pentru susţinerea activităţilor din pachete educaţionale, cu instituţii abilitate care pot furniza servicii educaţionale (palate, cluburi ale copiilor, cluburi sportive şcolare) şi organizaţii neguvernamentale, etc.
 • Pentru buna derulare a Programului SDS (curățenie, masa, logistică, transport etc.),
  unitățile de învățământ pot încheia parteneriate, contracte de sponsorizare cu operatori economici, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, cu respectarea legislației în vigoare.

Finanţarea programului SDS se face:

 • din bugetul autorităților locale;
 • din programe finanțate din fonduri europene sau naționale;
 • din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinți, al organizațiilor nonguvernamentale etc., cu respectarea legislației în vigoare;
 • din bugetul de stat constituit, în condițiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate.

În unităţile de învăţământ care nu propun ca ofertă complementară a şcolii,
programul SDS, nu este permisă închirierea spaţiilor disponibile unor persoane sau instituţii private, pentru organizarea în regim privat a activităţilor de tip „Şcoală după şcoală”.

Citește și Programul Școala după școală. Unde se organizează, cât durează și ce activități se fac

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.