EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019 clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Calendarul probelor

0
Foto: pixabay.com

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019.  Elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a susțin Evaluarea națională, practic un set de teste ale căror rezultate nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează nici în catalogul clasei.

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019 CLASA A II-A

Calendarul de evaluare a elevilor la finalul clasei a II-a (EN II)

 • 7 mai 2019: Limba română & limba maternă (scris)
 • 8 mai 2019: Limba română & limba maternă (citit
 • 9 mai 2019: Matematică
 • 10 mai 2019: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019 CLASA A IV-A

Calendarul de evaluare a elevilor la finalul clasei a IV-a (EN IV)

 • 14 mai 2019: Limba română
 • 15 mai 2019: Matematică
 • 16 mai 2019: Limba maternă

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019 CLASA A VI-A

Calendarul de evaluare a elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI)

 • 22 mai 2019: Limbă și comunicare
 • 23 mai 2019: Matematică și Științe ale naturii

Structura subiectelor

Evaluarea națională clasa a II-a

Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a
II-a în limba română, sunt structurate astfel:

 • primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;
 • al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;
 • al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Evaluarea națională clasa a IV-a

Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a
IV-a în limba română, sunt structurate astfel:

 • primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
 • al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Evaluarea națională clasa a VI-a

Testele elaborate pentru EN VI sunt structurate astfel:

 • primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;
 • al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează:
– de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;
– de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV;
– de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.


Rezultatele evaluărilor

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019.  Rezultatele individuale obţinute la EN nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.

Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale, aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:

 • elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune;
 • informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Rezultatele individuale la EN II şi EN VI, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui
proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară.

În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.

Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia coroborând rezultatele la EN cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului.

Citește și Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here